Päästökauppaan ehdotettu mekanismia tarjonnan hallintaan

Ehdotuksen mukaan komissio perustaisi ns. markkinoita vakauttavan reservin (market stability reserve), jonne päästöoikeuksia voisi siirtää varastoon ja palauttaa takaisin markkinoille kysynnän lisääntyessä.

EU:n komission tuore esitys vuoteen 2030 tähtääväksi energia- ja ilmastopolitiikaksi sisältää myös ehdotuksen päästökaupan rakenteelliseksi uudistamiseksi. Komissio ehdottaa tarjonnanhallinnan mekanismin käyttöönottoa päästökaupassa vuonna 2021 alkavalle kaudelle.

Käytännössä komissio perustaisi ns. markkinoita vakauttavan reservin (market stability reserve), jonne päästöoikeuksia voisi siirtää varastoon ja palauttaa takaisin markkinoille kysynnän lisääntyessä.

Reserviin siirtyisi enintään 12 % vuosittain huutokaupattavista päästöoikeuksista (noin 120 miljoonaa päästöoikeutta). Niitä voisi siirtää reserviin vähintään 100 miljoonan erissä.

Ehdotettu mekanismi perustuisi ennalta sovittuihin kynnysarvoihin eli mikään viranomainen ei tekisi päätöstä reserviin siirrosta ja palautuksesta.

-Uutta mekanismiehdotusta on ennenaikaista arvioida ennen kuin selviää tarkemmin, mitkä ovat sen vaikutukset päästökaupan toimintaan, sanoo EK:n energia- ja ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki. Päästökaupan ei toivoisi kuitenkaan monimutkaistuvan enää nykyisestä.

Lue myös:
Hiilivuotoluetteloa päivitetään (10.1.2014)