Palkkaa nuori -kampanjasta hyviä tuloksia – EK jatkaa nuorisotyöllisyyden edistämistä

05.05.2015

Elinkeinoelämän keskusliiton ’Palkkaa nuori – pelastetaan Suomi’ -haastekampanja käynnistyi vauhdilla vuoden alkupuolella. Seuraavaksi nuorten työllistymistä edistetään joustavammilla oppisopimusmalleilla.

EK:n hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta haastoi kevään aikana kaikki EK:n yli 16 000 jäsenyritystä mukaan työllistämiskampanjaan. Tarkoituksena on kannustaa työnantajia nuorten palkkaamiseen ja auttaa yrityksiä ja nuoria kohtaamaan toisensa paremmin. Nuorten ja työnantajien kohtaamispaikaksi valittiin nettisivu nuorilletoita.fi.

EK:n hallituksen jäsenet tekivät huhtikuussa aluekiertueen eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Nuorten asia kiinnosti sekä mediaa että nuoria työllistäviä yrittäjiä kaikissa maakunnissa.

– Kampanja on tavoittanut nuoria erityisesti sosiaalisessa mediassa, ja yritykset ovat ottaneet haasteen innolla vastaan. Nuorilletoita.fi -sivuilla on ollut kymmeniä tuhansia kävijöitä. Jo melkein 600 yritystä on lähtenyt mukaan, ja sivuilla on ilmoitettu 14 000 paikkaa nuorille, iloitsee haastekampanjaa vetävä johtava asiantuntija Heidi Marttila.

Kesätyökampanjointi paketissa – nyt mietitään uusia työllistämiskeinoja

EK:n jäsenliitoilleen tekemän kyselyn perusteella yritykset palkkaavat nuoria tänä vuonna kesätöihin vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna. Yksi kampanjan päämääristä olikin antaa vauhtia EK:n tavoitteelle luoda nuorille reilusti yli 100 000 uutta työpaikkaa.

– Kesätyöpaikkojen osalta kampanjointi alkaa olla jo ohi, mutta nuorten työllistyminen ja yritysten ja nuorten tarpeiden kohtaaminen on kuitenkin jatkuvasti ajankohtainen asia, Marttila kertoo.

Nuorisotyöllisyyden edistämiseksi elinkeinoelämä tavoittelee myös oppisopimuskoulutuksen lisäämistä alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Tällä hetkellä on meneillään useita eri tahojen hankkeita, joissa oppisopimusta kehitetään paremmin nuorille soveltuvaksi.

Oppisopimuskoulutuksesta selkeämpi ja parempi vaihtoehto

Peruskoulunsa päättäneiden nuorten keskuudessa lukio ja ammatillinen koulutus ovat Suomessa lähes yhtä suosittuja. Oppisopimuskoulutuksella ammattiin opiskelevista kuitenkin vain pieni osa on alle 20-vuotiaita: valtaosa on jo työelämässä olevia tai työkokemusta omaavia aikuisia. Toisin on esimerkiksi Saksassa, jossa oppivelvollisuutensa päättävistä nuorista lähes 60 prosenttia valitsee oppisopimuskoulutuksen.

– Olennaista on, että saadaan madallettua yritysten kynnystä tarjota ja solmia oppisopimuksia nuorten kanssa, kertoo EK:n asiantuntija Satu Ågren.

EK halusi vastata tarpeeseen ja kehitti oman matalan kynnyksen oppisopimusmallin. Niin sanotun 3+6 -mallin tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen.

– Lähtökohtana on, että työnantajan tai nuoren ei heti tarvitse sitoutua koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävään oppisopimukseen. Ensin suoritetaan tutkinnon osa, jonka jälkeen sovitaan yhdessä jatkotoimenpiteistä.