Paremmalla sääntelyllä lisää investointeja Eurooppaan

15.12.2014

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen muistuttaa, ettei komission uusi 300 miljardin euron investointipaketti poista rakenneuudistusten tarvetta EU-maissa. Myös julkisen talouden kohentamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Työstä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen vieraili joulukuun alkupuolella EK:n Brysselin toimiston vastaanotolla ja valotti samalla uuden komission uutta investointipakettia.

Kataisen johdolla valmistellun ohjelman tarkoituksena on lisätä investointeja reilun 300 miljardin euron edestä seuraavan kolmen vuoden aikana.

– Investointipaketti ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. Se ei poista jäsenvaltioiden vastuuta rakenteellisista uudistuksista tai julkisen talouden hoidosta, hän painotti.

Tarkoitusta varten perustetaan investointirahasto, joka tarjoaa hankkeille nykyistä kattavampaa riskisuojaa, millä edistetään merkittävästi yksityisiä investointeja hankkeiden riskittömämpiin osiin.

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan investointipankin edustajista koostunut työryhmä on tehnyt myös listan projekteista, joita jäsenmaat ovat nostaneet esiin mahdollisina investointikohteina.

Investointiohjelman tärkeimpänä, mutta samalla myös vaikeimpana kokonaisuutena Katainen piti sisämarkkinoiden vahvistamista.

– Se edellyttää pullonkaulojen purkamista, jotka ovat estäneet investointien toteutumista ja talouskasvua. Tässä on erittäin paljon mahdollisuuksia ja tärkeää työsarkaa tulevalle komissiolle.

Investointipaketti seuraavaksi valtionpäämiesten käsittelyyn

Kovissa uudistuspaineissa EU:lla ei ole varaa tuhlata voimavarojaan tehottomaan ja ylimitoitettuun sääntelyyn.

Elinkeinoelämä kaipaa EU:lta tulevaisuudessa tarkoituksenmukaista ja älykästä lainsäädäntöä, joka edistää sisämarkkinoiden toimintaa ja parantaa Euroopan kilpailukykyä. Sen pitää kestää kansainvälinen vertailu sekä yritysten että veronmaksajien näkökulmasta.

EU-maiden valtionpäämiehet käsittelevät investointipakettia Eurooppa-neuvoston kokouksessa 18.–19. joulukuuta. Komissio antaa investointipakettiin liittyvän lainsäädäntöehdotuksen heti alkuvuodesta ja tavoitteena on saada uusi investointirahasto toimintaan jo loppukeväällä.