Perheyrittäjä Marjo Miettinen: ”Innovaatiorahoitus on edellytys Mittelstand-yritysten kasvulle ja viennille”

19.12.2022

Esitämme Suomen tulevalle hallitukselle uutta painopistettä elinkeinopolitiikkaan: kohdennetaan kasvun kannusteet 50–1000 henkeä työllistävien Mittelstand-yritysten vahvistamiseen ja määrän kasvattamiseen. Näin Suomi voi saavuttaa 45 000 uutta työpaikkaa ja 3 000 uutta vientiyritystä vuoteen 2027 mennessä. Isoin kansantaloudellinen hyöty saadaan, kun panostetaan kotimaisessa omistuksessa oleviin yrittäjävetoisiin Mittelstandeihin.

Enston perheyrittäjä Marjo Miettinen tietää, kuinka kasvua tehdään. Tässä hänen poimintojaan EK:n Mittelstand-ohjelmasta.

Marjo Miettinen, miksi Mittelstandeihin kannattaa panostaa?

”Talouskasvu ja vientitulot ovat välttämätön keino turvata Suomen hyvinvointi. Siihen tarvitaan keskisuuria kasvuyrityksiä, joilla on valmiit ja riittävät rahkeet saada bisnes skaalattua isoon mittakaavaan.”

Mikä on viestisi Suomen päättäjille?

”500–1000 henkeä työllistävät veturiyritykset eivät saa jäädä elinkeinopolitiikan väliinputoajiksi. Muistetaan, että kansainvälisessä vertailussa ne ovat edelleen hyvin pieniä. Nekin tarvitsevat kannusteita ja vetoapua, kuten vahvaa julkista rahoitusta innovaatioille ja tuotekehitykselle. ”

Minkä vinkin haluat antaa kasvua hakeville yrittäjille?

”Fokusoi, erikoistu ja keskitä voimavaroja. Karsi rönsyjä. Näin resurssit riittävät ylivoimaisen kilpailuedun rakentamiseen, mikä mahdollistaa pärjäämisen myös kansainvälisillä markkinoilla.”

Ensto
  • Teknologiaratkaisuja yhteiskunnan sähköistämiseksi
  • Pääkonttori Porvoossa
  • 850 työntekijää 17 maassa