Pk-yritysten toimintaympäristössä mahdollisuuksia ja haasteita

23.05.2012

Suomessa yrittäjyyden perusedellytykset ovat kunnossa ja yrittäjyyttä pidetään entistä houkuttelevampana uravaihtoehtona. Toukokuun puolivälissä julkaistun EK:n pk-toimintaympäristökyselyn mukaan työllistämistä ja yritysten kasvattamista arvostetaan kuitenkin liian vähän.

Yrittäjänä toimimista pidetään melko hankalana, koska esimerkiksi yritysten lakisääteiset tiedonantovelvoitteet aiheuttavat usein kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Lisäksi muun muassa ulkopuolisten yrityspalvelujen etsimiseen kuluu pienyrittäjiltä usein kohtuuttomasti aikaa ja resursseja. Tarvitaan yksinkertaisempia ja selkeämpiä järjestelmiä, jotka kannustavat yrityksiä työllistämään ja kasvamaan.

Kasvu- ja investointiaikomukset viriämässä – maksuvaikeudet jarruttavat

Myönteistä on, että pk-yrittäjien investointihalukkuus on selvästi elpymässä. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan esimerkiksi investointirahoituksen kysyntä on viime kuukausina ollut vilkkaampaa kuin käyttöpääomarahoituksen tarve. Tavanomaisten kone- ja laiteinvestointien lisäksi monet toimintaympäristön muutoksesta johtuvat tekijät, kuten kansainvälistymisaktiivisuuden lisääntyminen ja erilaisten yritysjärjestelyjen mahdollisuudet, voimistavat investointiaikomuksia. Myös Suomen hallituksen esittämät uudet kasvun ja innovaatiotoiminnan kannusteet vahvistavat yritysten kasvuaikomuksia.

Maksuvaikeudet ovat edelleen valitettavan yleisiä ja jarruttavat investointiaikomusten toteuttamista.

– Osa yrityksistä on kiristyneen kilpailun seurauksena ajautunut hintakilpailuun, joka on heikentänyt niiden kannattavuutta ja maksuvalmiutta. Osa taas kritisoi kansainvälisiä suuryrityksiä maksuaikojen pidentämisestä ja siitä seuranneesta kassakriisistä. Tämän lisäksi monet ulkoista rahoitusta tarvitsevista yrityksistä pitää rahoituslaitoksia tällä hetkellä liian varovaisina luotonannossaan, sanoo EK:n asiantuntija Jari Huovinen.

Työllisyyskehityksessä valonpilkahduksia

Vaikeuksista huolimatta tehtyjen työtuntien määrä on kehittynyt varovaisen myönteisesti ja myös lähikuukausien odotukset ovat positiivisia. Yritysjohtajien vastauksissa heijastuu kuitenkin taloustilanteen epävarmuus, minkä seurauksena näkymät jo puolen vuoden päähän tulevaisuuteen ovat monilla aloilla sumeat.

Pk-toimintaympäristöselvitys toukokuu 2012

Lisätietoja:
Jari Huovinen, asiantuntija
p. 040 861 4582
etunimi.sukunimi@ek.fi