Pohjoismaiden elinkeinoelämän järjestöt: Sosiaalista Eurooppaa rakennetaan työpaikoilla

15.11.2017

Pohjoismaiden elinkeinoelämän keskusjärjestöt kannattavat vankkumatta eurooppalaista yhteistyötä, joka rakentuu osaltaan vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden varaan. Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan elinkeinoelämän edustajat korostavat, että yritykset ovat avainasemassa kansalaisten turvaamisessa, eikä työpaikkojen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä voi korostaa tarpeeksi. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ja Pohjoismaiden johtajien teksti julkaistiin Suomessa ensimmäisenä Hufvudstadsbaldetissa.

Pohjoismaiden elinkeinoelämän edustajat korostavat, että on tärkeätä huolehtia yritysten edellytyksistä palkata uusia työntekijöitä. Sosiaalista Eurooppaa rakennetaan työpaikoilla.

Perjantaina 17. marraskuuta Göteborgissa järjestettävä sosiaalialan huippukokous tarjoaa mahdollisuuden keskustella, miten Euroopan sosiaalista ulottuvuutta jatkossa viedään eteenpäin. Huippukokouksessa EU-instituutiot antavat yhteisen julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista, joka pitää sisällään 20 kaikille jäsenmaille yhteistä sosiaalista oikeutta ja periaatetta.

Yksittäisillä jäsenmailla on erilaiset tarpeet, valmiudet ja keinot vastata yhteisiin haasteisiin työmarkkinoiden ja sosiaalisen suojelun kehittämisessä. Tämä koskee myös päätöksiä sosiaaliturvan tasosta ja sisällöstä. Elinkeinoelämän järjestöt korostavat, että sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen ylhäältä sanelluilla säännöillä lähestyy asiaa väärästä suunnasta ja siihen liittyy erilaisia riskejä. Tärkeätä on myös huomata, että pilari ei ole oikeudellisesti velvoittava, eikä laajenna EU:n toimivaltaa. Järjestöt muistuttavat, että jos jäsenmaat Euroopan tasolla sopivat vaatimuksista, joista ei pystytä pitämään kiinni kansallisesti, syntyy kitkaa EU:n ja jäsenmaiden välille.

Pohjoismaisten työmarkkinamallien näkökulmasta on tärkeätä, että asioista voidaan jatkossakin sopia työmarkkinajärjestöjen kesken ja lähellä työpaikkoja. Näin luodaan kestävä pohja hyvinvoinnille.

Yhteinen pohjoismainen kirjoitus