Pohjoismaiset työnantajat vetosivat TTIP:n puolesta

28.10.2015

Jyri Häkämies ja hänen pohjoismaiset kollegansa julkaisivat yhteisen mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa 28.10.

Viittä Pohjoismaata yhdistää se, että Yhdysvallat on meille kaikille tärkein yksittäinen vientikohde EU:n ja Euroopan talousalueen sisämarkkinoiden ulkopuolella. Siksi maillamme on paljon pelissä, kun EU ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP). Kaupan edellytysten kehittäminen on myönteinen asia, jonka merkityksen myös kansalaiset ymmärtävät.

Ruotsin elinkeinoelämän keskusjärjestö Svenskt Näringsliv teetti hiljattain kyselyn, jossa viiden Pohjoismaan kansalaiset (yhteensä 4 600 henkilöä) kertoivat suhtautumisestaan TTIP:iin ja kansainväliseen kauppaan. Sen mukaan kaikissa Pohjoismaissa kannatetaan vahvasti kansainvälistä kauppaa – sekä yleisellä tasolla että erityisesti Atlantin taakse.

71 prosenttia Pohjoismaiden kansalaisista (69 prosenttia suomalaisista) tukee vapaakauppaa. Suomalaiset korostavat eritoten vapaakaupan hyötyjä viennin ja työpaikkojen kannalta. TTIP-sopimuksen tukijoiden määrä on Pohjoismaissa noin nelinkertainen sen vastustajiin verrattuna. Kaikissa viidessä maassa uskotaan sekä Yhdysvaltojen että Euroopan hyötyvän sopimuksesta.

TTIP-kumppanuudella on suotuisa vaikutus meihin kaikkiin – Pohjoismaiden yrityksiin, kuluttajiin, kasvuun ja työpaikkoihin. Pienet ja keskisuuret yritykset suhtautuvat sopimukseen myönteisimmin, ja ne myös hyötyvät siitä eniten. Tullimaksujen alentaminen tai poistaminen lisää EU-maiden kaupankäyntiä ja hyödyttää varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Näin luodaan uudet, lähes 850 miljoonan ihmisen kotimarkkinat.

Sääntelykysymyksistä käydään epäilemättä tiukkoja neuvotteluja. Ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojanormit ovat kuitenkin tiukat sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. Näiden transatlanttisten markkinoiden väestö muodostuu nykyaikaisista, vaativista ja aktiivisista kuluttajista, joiden sääntelyä koskevia vaatimuksia ei voida sivuuttaa. On myös hyvinkin mahdollista, että EU:n ja Yhdysvaltojen yhteiset normit laajenevat tulevaisuudessa maailmanlaajuiseen käyttöön.

Huomioiden Pohjoismaiden kansalaisten myönteiset asenteet esitämme TTIP-vapaakauppasopimuksen neuvottelijoille kaksi toivomusta. Ensinnäkin neuvottelut on tärkeää saada päätökseen ensi vuoden aikana ja sopimus on ratifioitava mahdollisimman pian. Toisekseen tarvitsemme kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen, joka takaa riittävän oikeusturvan jäsenyritystemme investoinneille.

Me pohjoismaiset elinkeinoelämän järjestöt haluamme tehdä yhteistyötä poliitikkojen ja palkansaajajärjestöjen kanssa tuodaksemme esille yhteisiä hyötyjä. Yhdysvaltain ja Tyynenmeren maiden tuore neuvottelutulos TPP-kumppanuudesta (Trans Pacific Partnership) korostaa entisestään tarvetta viedä myös TTIP-neuvottelut onnistuneesti päätökseen.

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto
Karsten Dybvad, toimitusjohtaja, Dansk Industri
Carola Lemne, toimitusjohtaja, Svenskt Näringsliv
Kristin Skogen Lund, toimitusjohtaja, Næringslivets Hovedorganisasjon
Thorsteinn Víglundsson, toimitusjohtaja, SA – Business Iceland

Tutustu TTIP-kansalaiskyselyn tuloksiin tarkemmin.