Selvitykset valmiit rikkidirektiivistä: kompensaatiopäätökset tehtävä kehysriihessä

05.03.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tyytyväinen siitä, että työ- ja elinkeinoministeriö TEM on tehnyt realistisen arvion rikkidirektiivin aiheuttamista kustannuksista. Ministeriö esittää myös pitkän listan toimia, joilla voitaisiin hyvittää yrityksille tulevia lisäkustannuksia. Valitettavasti ne eivät kuitenkaan riitä.

–  Selvityksen mukaan elinkeinoelämälle tulee joka vuosi 600 miljoonan euron lisäkustannukset siitä, että laivojen polttoainevaatimuksia tiukennetaan vuoden 2015 alusta. On välttämätöntä, että tämä kustannus kompensoidaan täysimääräisesti kansallisin toimin, tähdentää johtava asiantuntija Tiina Haapasalo EK:sta.

– EK:n mielestä parhaita kompensointikeinoja ovat meriliikenteen väylämaksun ja rataveron poistot, dieselpolttoaineveron palautusjärjestelmä, energiaveroleikkurin täysimääräinen palautus sekä valtion tuki teollisuudelle päästökauppadirektiivin perusteella. Nämäkään keinot eivät kuitenkaan riitä täyteen kompensaatioon vaan tarvitaan muita yritysten kilpailuasemaa vahvistavia toimia.

Haapasalon mukaan monet raportissa ehdotetut keinot vaikuttavat liian hitaasti tai niiden kustannuksia leikkaava vaikutus on kyseenalainen. On myös ikävä tosiasia, että kenties tehokkain kompensointikeinoista – toimintatuki yrityksille rikkidirektiivin perusteella – todetaan EU-säädösten vastaiseksi.

– Selvityksen mukaan Suomi on menettämässä rikkidirektiivin takia 5 000 työpaikkaa. Tämä on maan hallitukselle erittäin vakava viesti. Päätökset lisäkustannusten täysimääräisestä kompensoinnista on tehtävä maaliskuun kehysriihessä, painottaa Haapasalo.