Tarastin ryhmän esitykset toteutettava viipymättä: Sujuvasta luvansaannista saatava Suomelle kilpailuetu

Luvansaannin nopeuttaminen on välttämätöntä investointien aikaansaamiseksi. Suomen tulee tavoitella sitä, että sujuvat lupamenettelyt olisivat maallemme kilpailuetu.

– Tänään julkistettu ministeri Lauri Tarastin arviointiryhmän raportti antaa hyviä eväitä siihen, mitä seuraavalla hallituskaudella tulisi tehdä. Uuden hallituksen on toteutettava ehdotukset ripeästi, painottaa Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Yritysten kannalta on kestämätöntä, että lupia voi joutua odottamaan helposti viisi vuotta tai enemmänkin. Nopeutusta tarvitaan sekä itse lupakäsittelyyn että sen jälkeisiin valitusprosesseihin. Käsittelyaikojen nopeutumisen varmistamiseksi niistä tulee säätää laissa.

Tarastin ryhmän ehdottama ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen yhteensovittaminen selkeyttää lupaprosessin alkupäätä. Valitusluvan käyttöönotto myös ympäristöasioiden muutoksenhaussa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen puolestaan helpottaa prosessin loppupäätä.

Rinnakkaisten lupien sijaan siirryttävä yhden hakemuksen menettelyyn

– Uuden hallituksen on tarpeen käynnistää lupakäsittelyn laajempi rakenteellinen uudistus, johon kaikki asiaan liittyvät hallinnonalat osallistuvat. Useista rinnakkaisista ja peräkkäisistä menettelyistä tulee siirtyä yhden ”toimintaluvan” malliin. Tällöin yritys tekisi yhden hakemuksen, joka käsiteltäisiin yhdessä ”putkessa” ja jonka tuloksena yritys saisi yhden päätöksen. Näin vältyttäisiin myös monilta rinnakkaisilta valitusprosesseilta, peräänkuuluttaa Kylä-Harakka-Ruonala.

– Lisäksi lupavelvollisuutta on tarpeen rajata. Suomessa edellytetään ympäristölupa yli kymmenkertaiselta määrältä toimintoja kuin mitä EU:n vaatimukset edellyttäisivät. Osalle tästä joukosta olisi mahdollista ottaa käyttöön kevyempiä menettelyjä ja vakioidumpia ympäristövaatimuksia sen sijaan, että lupa räätälöidään erikseen jokaiselle.

– Uuden hallituksen tulee osana lupamenettelyjen rakenneuudistuksia kehittää ja ottaa viipymättä käyttöön myös kattava sähköinen lupa- ja seurantajärjestelmä. Sitä kautta voidaan välttyä moninkertaisilta selvityksiltä ja toistuvalta samojen tietojen toimittamiselta sekä seurata lupaprosessin etenemistä.

Kuva: 123.rf.com