Euroopan komissio tavoittelee gigabittiyhteiskuntaa

27.09.2016

Sähköisen viestinnän EU-sääntelyä uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden verkkoja ja käyttäjien tarpeita.

Euroopan komissio julkaisi syyskuun puolivälissä useita ehdotuksia, joilla pyritään uudistamaan sähköisen viestinnän sääntelykehys EU:ssa.

Komissio tavoittelee nopeampia ja laadukkaampia nettiyhteyksiä niin, että vuoteen 2025 mennessä Eurooppaa kutsuttaisiin gigabittiyhteiskunnaksi. Gigabittiyhteiskunnassa esimerkiksi kaikkialla julkisissa laitoksissa ja palveluissa sekä yksityisellä puolella vähintään digikehityksen kärjessä olevilla yrityksillä olisi käytössään 1 gigabitin laajakaistayhteys.

Lisäksi komissio haluaa tukea kaikkia halukkaita paikallistason viranomaisia investoimaan tehokkaiden langattomien lähiverkkojen tarjoamiseen kansalaisten käytettäväksi muun muassa julkisissa rakennuksissa ja julkisilla paikoilla.

Uudella säännöstöllä komissio haluaa vauhdittaa investointeja nopeisiin ja laadukkaisiin verkkoyhteyksiin sekä niitä hyödyntävään palvelutarjontaan.

Nyt julkistettu toimenpidepaketti on jatkoa EU:ssa viime vuonna hyväksytylle sähköisen viestinnän sääntelyuudistukselle sekä osa EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.

Paketissa on neljä kokonaisuutta:

  1. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisen viestinnän säännöstöstä (COM(2016) 590 final)
  2. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamisesta (COM(2016) 591 final)
  3. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi internetyhteyksien edistämisestä paikallisyhteisöissä ja julkisissa tiloissa (COM(2016) 589 final)
  4. Komission tiedonanto 5G-käyttöönottosuunnitelmasta (COM(2016) 588 final)

Ehdotuksiin voi tutustua tarkemmin komission nettisivuilla

Sääntely kannustamaan uudistumista

EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori pitää paketin merkittävimpänä osana direktiiviehdotusta, koska sillä luodaan puitteet viestintäverkkojen ja palvelujen toiminnalle EU-maissa.

– Uudistus täyttää paremman sääntelyn kriteerit ainakin siltä osin, että sääntelyn määrää vähennetään ja sääntelyä yksinkertaistetaan.

Sähköisen viestinnän sääntely pohjautuu tietoverkkojen sääntelyyn ja on siten digitaalisen toimintaympäristön perusta. EK muistuttaa, että sääntelyn pitää tukea uudistumista, talouden kilpailukykyä ja kasvua.

– Verkkoympäristössä yhteyksiä ja palveluja tarjoavien yritysten pitää voida hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia niin laveasti kuin mahdollista. Sääntelyn on annettava tilaa uudistumiselle ja turvattava tasapuoliset kilpailuedellytykset alan kaikille toimijoille, Riikka Tähtivuori sanoo.

Yrityksille komission kaavailema uudistus tarkoittaisi sääntelyn kevenemistä yhteyksien tarjoamisessa sekä sääntelyn kohdentumista vastaamaan paremmin nykyajan tarpeita.

Huolestuttavaa sen sijaan on, että toimivaltaa keskittyisi nykyistä enemmän EU-viranomaisille, taajuushallinnossa aina EU-tason koordinaatioksi asti.

– Paikallisten olosuhteiden ja toimijoiden tarpeiden tuntemus sekä vaikutusmahdollisuudet vähenisivät.

Suomen kanta säädösehdotuksiin valmistuu syksyn aikana ja myös EK antaa komission ehdotuksista lausuntonsa.