Lohkoketjut myllertävät maailmaa enemmän kuin internet

21.10.2016

Kaikkien yritysten, joilla on liiketoimintaa verkossa, kannattaisi perehtyä lohkoketjuteknologiaan, EK:n asiantuntija Ilari Kallio sanoo Ekonomi-lehden haastattelussa.

Lohkoketjuihin pohjautuva teknologia on noussut puheenaiheeksi maailmalla.

Teknologian juju on siinä, että luotettavia tietokantoja voidaan ylläpitää ilman, että kukaan varsinaisesti hallinnoi niitä. Ketjuihin kätketty tieto on hajallaan ympäri maailmaa eri palvelimilla: aina kun tapahtuu jokin transaktio, siitä jää tietokantaan ikuinen jälki, jota ei voi poistaa jälkikäteen.

– Hajautettua ja joka paikassa samanlaisena olevaa tietoa on vaikea väärentää, Ilari Kallio huomauttaa.

Lohkoketjuteknologiasta voi tulla radikaali muutostekijä useilla aloilla tulevaisuudessa. Se tuo nopeutta ja tehokkuutta, koska sen avulla päästään eroon liioista välikäsistä. Jutussa mainitaan esimerkkeinä älykkäät sopimukset, äänestäminen, pankkien maksuliikenne, teollisuuden prosessit…

ETLAn tutkijatohtori Timo Seppälän mukaan lohkoketjuteknologiaa kehitetään nyt vauhdilla, mutta siitä tulee oikeasti merkittävä vasta kahden–neljän vuoden kuluttua.

Ilari Kallio sanoo, etteivät lohkoketjut ole vain isojen yritysten asia, vaan kaikkien verkossa liiketoimintaa harjoittavien yritysten kannattaa selvittää, olisiko niillä jotakin, jota voisi kehittää tällä teknologialla. Suuret kansainväliset teknologiayritykset tutkivat mahdollisuuksia jo täyttä häkää.

Myös julkisen hallinnon olisi hyvä käydä läpi, miten lohkoketjut voisivat tehostaa niiden toimintaa.

Jäitä hattuun lainsäätäjille

Ilari Kallio muistuttaa, että kaikkeen uuteen liittyy luonnollisesti riskejä. Lohkoketjuteknologia tuo tullessaan muutospaineita myös lainsäädäntöön, jossa joudutaan esimerkiksi pohtimaan automaation ja tietotekniikan vaikutuksia sopimusoikeuteen.

– Tärkeää on, ettei nyt aleta säännellä kuviteltuja riskejä. Vasta sitten, kun lohkoketjuteknologia alkaa yleistyä, nähdään mahdolliset sääntelytarpeet.