Terveysalan kasvustrategialla houkutellaan investointeja

27.05.2014

Suomen terveysalan kasvustrategia on julkaistu. Strategia tähtää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan systemaattiseen kehittämiseen sekä terveysalan investointien lisäämiseen ja talouskasvun aikaansaamiseen alalla.

– Terveysalan eli terveysteknologian ja lääkealan liikevaihto on jo nyt lähes viisi miljardia euroa ja siitä valtaosa suuntautuu vientiin. Suomella on vahva osaamis- ja tietopääoma, jota uuden teknologian avulla voidaan jalostaa maailmanluokan tuotteiksi ja palveluiksi, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Strategian toimenpidesuositukset liittyvät yliopistollisten sairaaloiden ympärille syntyneiden tutkimuskeskittymien kehittämiseen, toimivaan kansalliseen työnjakoon, rahoitusympäristön kehittämiseen, innovaatioiden markkinoillepääsyyn sekä laaja-alaisen Team Finland Health -yhteistyön käynnistämiseen ulkomaisten investointien hankkimiseksi.

– Strategia tarkastelee ensimmäistä kertaa terveysalaa innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan kasvun näkökulmasta, Vapaavuori sanoo.

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio pitää Terveysalan kasvustrategiaa erittäin tervetulleena. Merikallion mukaan strategia vahvistaa edellytyksiä houkutella Suomeen lisäinvestointeja.

– Tuoreen jäsenkyselymme perusteella lääketeollisuuden yritykset näkevät Suomen houkuttelevana investointikohteena. Terveysalan kasvustrategiassa esitetyt toimenpiteet vievät suomalaista toimintaympäristöä oikeaan suuntaan, sanoo Merikallio.

Maanantaina 26.5. julkaistun Terveysalan kasvustrategian ovat valmistelleet sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Tekes ja Suomen Akatemia yhteistyössä terveysalan toimijoiden kanssa. Ministeriöt vastaavat yhdessä myös strategian toimeenpanosta.

Lue lisää:
Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia
Lääketeollisuus ry:n investointikyselyn tulokset