Tietosuojalainsäädännön uudistus valmisteltava huolellisesti

03.05.2013

Euroopan komission tammikuussa 2012 julkaisemasta laajasta ehdotuksesta EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamiseksi neuvotellaan aktiivisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Etenkin komissio ja parlamentti yrittävät viedä neuvotteluja vauhdikkaasti eteenpäin.

EK pitää tärkeänä, että EU:n tietosuojalainsäädännön uudistus valmistellaan huolellisesti. Kyse on laajasta ja yritysten kannalta erittäin tärkeästä uudistuksesta – eikä hosumalla synny laadukasta lainsäädäntöä.

Uudistuksen vaikutukset laajoja, komission ehdotus ongelmallinen

Komission ehdottamassa asetuksessa on käytännössä kyse EU:n tietosuojaa koskevan yleislainsäädännön uudistamisesta kokonaan. Jos asetus hyväksyttäisiin ehdotetussa muodossa, henkilötietojen suojasta esimerkiksi säädettäisiin paljon nykyistä yksityiskohtaisemmin ja kansallisten lakien sijaan eri tahot soveltaisivat toiminnassaan suoraan EU-asetusta.

EK katsoo, että ehdotus on paitsi vaikutuksiltaan erittäin laaja, myös monin osin hyvin ongelmallinen.

Vaarana on esimerkiksi, että henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen nykyisestä vaikeuttaisi uusien digitaalisten palvelujen kehittämistä ja sääntelyn yksityiskohtaistuminen estäisi järkevän ja tehokkaan tietojen hyödyntämisen yhteiskunnassa. Siksi ehdotusta on parannettava merkittävästi neuvottelujen aikana.

Lainsäädännön laatua ei pidä riskeerata hätiköinnillä

Komission tavoite on, että uudistuksesta saavutetaan sopu vielä ennen seuraavia parlamenttivaaleja eli käytännössä viimeistään keväällä 2014. Tämän tavoitteen mukaisesti parlamentissa ehdotuksesta vastaava valiokunta, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE), äänestää ehdotuksesta mahdollisesti jo toukokuun 2013 lopussa.

Aikataulu on erittäin kunnianhimoinen. Parlamentin vastuuvaliokunnan raportoijan mietintöluonnos ei sisällä ratkaisuja komission ehdotuksen ongelmiin ja kaiken kaikkiaan parlamentissa on tehty komission ehdotukseen yli 3 000 muutosehdotusta. Työtä on siten vielä paljon edessä.

Myös neuvostossa on kiristetty neuvottelutahtia. Puheenjohtajamaa Irlannin tavoite on, että ainakin joistain ehdotuksen keskeisistä elementeistä saavutetaan neuvostossa sopu kesäkuun alussa.

EK pitää selvänä, että komission ehdotuksen vaatimien merkittävien muutosten valmistelu parlamentissa ja neuvostossa vaatii paljon työtä ja aikaa.  Hätiköityjä ratkaisuja ei pidä tehdä eikä lainsäädännön laatua riskeerata.

Tiukkojen aikataulutavoitteiden sijaan neuvotteluissa pitää keskittyä siihen, että uudistusprosessissa saavutetaan laadukasta ja toimivaa lainsäädäntöä, joka takaa hyvän tasapainon henkilötietojen suojan ja tietojen käsittelemisestä saatavien hyötyjen välillä.

Lainsäädäntöön tulevat muutokset ovat tiedossa vasta, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti saavuttavat ehdotuksesta yhteisen näkemyksen.

Ehdotus tietosuoja-asetukseksi:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm