Tilaajavastuutyöryhmän väliraportti: Yritysten hallinnollista taakkaa tulee vähentää

26.06.2013

Tilaajavastuutyöryhmä jätti tänään väliraporttinsa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Työryhmän työ perustuu hallituksen toimintaohjelmaan tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi vuosille 2012 – 2015.

EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä pitää hyvänä työryhmän yhteistä näkemystä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa siten, että viranomainen ylläpitäisi yhtä tietokanavaa, josta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot olisivat vastaisuudessa saatavissa. Tietokanavan luominen vähentäisi yritysten kustannuksia helpottamalla lain edellyttämien selvitysten tekemistä.

Työryhmä käsitteli myös työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista ja erilaisia malleja alipalkkojen hyväksikäytön torjumiseksi. Näistä asioista työryhmässä ei löytynyt yhteistä näkemystä.

– EK:n näkemys on, ettei esimerkiksi ammattiliittojen itsenäinen kanneoikeus estä alipalkkojen maksamista. Lisäksi kanneoikeus olisi suomalaiselle oikeuskulttuurille vieras menettely. On valitettavaa, ettei työryhmässä kyetty syvällisemmin käsittelemään harmaan talouden kannalta olennaista kysymystä eli tietojen saantia ulkomaisista yrityksistä.

Työryhmän työ jatkuu syksyllä lausuntokierroksen jälkeen. Työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä
puh 040 7032977
etunimi.sukunimi@ek.fi

Aasiantuntija Simopekka Koivu
puh 0400 609176
etunimi.sukunimi@ek.fi