TTIP-neuvottelut Sipilän hallituksen kauppapolitiikan kärkeen

03.06.2015

Uuden hallituksen kasvu- ja työllisyystavoitteet eivät voi toteutua ilman viennin vetoa. Hallitusohjelman toimenpideohjelmaan olisi tärkeää sisällyttää konkreettinen ja kunnianhimoinen suunnitelma TTIP-neuvotteluiden edistämiseksi.

Hallitusohjelma korostaa aktiivisen kauppapolitiikan merkitystä. Yhtä olennainen on kirjaus siitä, että hallitus haluaa vaikuttaa vientiyritysten toimintaympäristöön niin EU:ssa kuin maailmallakin.

TTIP maaliin vuonna 2016

Kyseessä on merkittävä sitoutuminen Sipilän hallitukselta aikana, jolloin Suomen talouskäänne edellyttää viennin vauhdittumista, sanoo EK:n kauppapolitiikan johtava asiantuntija Simo Karetie.

– Suomen on elintärkeää toimia tehokkaasti ja määrätietoisesti, jotta EU:n ja USA:n välinen TTIP-sopimus saadaan solmittua vuoden 2016 aikana talouskasvua, pk-yritysten vientiä ja työllisyyttä tukevalla tavalla. Markkinoiden avaaminen on tarpeen myös muiden kauppakumppanien kanssa.

Lähiviikot ovat Karetien mukaan ratkaisevat:

– TTIP tulee määritellä kauppapolitiikan keihäänkärjeksi jo heti Sipilän hallituksen alkutaipaleella. Hallituksen toimenpideohjelmaan olisi tärkeää sisällyttää konkreettinen ja kunnianhimoinen suunnitelma TTIP-neuvotteluiden edistämiseksi.

Karetie muistuttaa myös, että kauppapoliittinen vaikuttaminen on tehokas keino vaikuttaa kasvumahdollisuuksiin ilman uusia leikkauksia tai budjettipanostuksia.

Katseet sääntely-yhteistyöhön

Lähikuukausina sääntelykysymykset nousevat yhä keskeisempään asemaan TTIP-neuvotteluissa, arvioi myös EK:n Brysselin toimistossa seurannut asiantuntija Saila Turtiainen.

– Paras tapa vauhdittaa pk-yritysten vientiä USA:han on se, että poistamme sääntelyyn liittyviä kaupan esteitä. Vaikka EU:n ja USA:n sääntelyä ei harmonisoidakaan, voidaan yritysten kohtaamia esteitä poistaa muilla tavoilla. Paljon hyötyä saadaan mm. siten, että lisätään sertifiointien ja teknisten määräysten vastavuoroista tunnustamista.

 Taustamuistio ja QA-vastaukset investointisuojasta.