Uusi ohjelma vauhdittaa elintarvikeyritysten vientiä

21.08.2014

Suomalaiset elintarvikeyritykset hakevat uutta kansainvälistä kasvua Itämeren alueelta ja Aasiasta. Syyskuussa käynnistyvän Elintarvikkeiden vientiohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen ruokaviennin arvo kolmeen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Ohjelma on TEAM Finland -toimijoiden ja Elintarviketeollisuusliiton yhteinen, vetovastuussa on Finpro.

Vientiohjelmaan toivotaan mukaan laajaa joukkoa suomalaisia yrityksiä.

– Korkealaatuisille suomalaisille elintarvikkeille on kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Kannustamme yhä useampia pieniä ja suuria suomalaisyrityksiä pohtimaan vientimahdollisuuksia, Elintarviketeollisuusliitto ry:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen kertoo.

Venäjän tilanteella vahva vaikutus

Finpron Elintarviketoimialan johtaja Esa Wrangin mukaan Venäjän elintarvikkeille asettama tuontikielto korostaa tarvetta laajentaa suomalaisten yritysten vientimarkkinoita.
– Nyt on tärkeää saada aikaan nopeita onnistumisia yrityksille sekä kehittää pk-yritysten osaamista ja valmiuksia kansainvälistymiseen pitkällä aikavälillä.

Wrang kertoo, että Venäjän muuttunut tilanne huomioidaan ohjelman aikataulutuksessa ja toimenpidevalinnoissa.

– Venäjä on kuitenkin varmasti jatkossakin suomalaiselle elintarvikeviennille tärkeä kohdemaa. Elintarvikkeiden nykyisestä viennistämme yli puolet kohdistuu neljään päämarkkinaan Venäjälle, Ruotsiin, Viroon ja Saksaan. Ohjelma panostaa Itämeren alueen kasvuun ja uutena markkinana tarkastelemme ennen kaikkea Aasiaa, Wrang toteaa.

Monipuolista apua kansainvälistymiseen

Elintarvikeyritysten kansainvälistymisen kasvua on tarkoitus tukea esimerkiksi kohottamalla yritysten vientivalmiuksia, lisäämällä yritysyhteistyötä, poistamalla viennin esteitä ja lisäämällä kansainvälistä markkinointia ja suomalaisen ruoan näkyvyyttä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pk-yritysten neuvontatyötä, mentorointia, koulutusta, konsultointia, ostajatapaamisia, messuosallistumisia, delegaatiomatkoja, markkinatutkimuksia ja tiedonvaihtoa, Wrang toteaa.

Ohjelman ensimmäisiä toimenpiteitä ovat ostajien tapaamiset suomalaisyritysten kanssa eri kohdemarkkinoilla sekä Food from Finland -yhteisnäkyvyys Pariisin SIAL-ruokamessuilla lokakuussa.

Suomalaisen ruoan terveellisyys, puhtaus ja turvallinen ruokatuotanto ovat keskeisessä roolissa ohjelman toteutuksessa. Yhdeksi kasvualueeksi on tunnistettu erikoistuotteet. Finpron mukaan maailmalla arvostetaan esimerkiksi terveysvaikutteisia ja allergiavapaita elintarvikkeita, luomua, marjoja, kauratuotteita, lasten ja iäkkäiden erikoistuotteita sekä ruokaturvallisuusosaamista.

www.finpro.fi