Väitös: Oppivat organisaatiot menestyvät parhaiten

12.05.2014

Vaasan yliopistossa tarkastetusta väitöskirjasta käy ilmi, että niin sanottua strategista oppimiskyvykkyyttä itselleen rakentavat ja sitä hyödyntävät yritykset menestyvät parhaiten.

Strategisella oppimisella tarkoitetaan yrityksen kykyä havainnoida jatkuvasti ympäristöään, tunnistaa sieltä uutta tärkeää tietoa, käsitellä sitä ja muuttaa strategiaansa sen mukaisesti. Kyse on prosessista, jossa yhdistyvät uuden tiedon luominen, tiedon jakaminen tehokkaasti, tiedon tulkinta sekä sujuva käyttöönotto.

Tällaiset yritykset saavuttavat kilpailuetua verrattuna niihin yrityksiin, jotka toteuttavat suunniteltua strategiaa ilman jatkuvaa oppimista. Strategisen oppimisen ansiosta yritys kykenee päivittämään strategiaansa jatkuvasti ympäristön muutoksiin sopivaksi. Tulevaisuuden linjauksia luodaan ja opitaan sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan.

Oppivalle organisaatiolle strategia ei merkitse kiveen hakattua päätöstä, vaan pikemminkin yhdessä muokattavaa ja jatkuvasti opittavaa toimintaa ja keinoja.

Oppiminen suojaa menestyksestä sokaistumiselta

KTM Charlotta Sirén tutki johtamisen alan väitöskirjassaan suomalaisten IT-yritysten onnistuneita oppimisprosesseja sekä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

– Yrityksen johdon pitää ottaa huomioon yrityksen ikä ja koko, koska ne saattavat aiheuttaa muutosjäykkyyttä eli vastarintaa uudistumista kohtaan. Väitöstutkimuksen tulosten valossa strateginen oppiminen parantaa etenkin vanhempien ja kookkaampien IT-yritysten suorituskykyä, Charlotta Sirén sanoo.

Strateginen oppiminen auttaa myös välttämään muutostarpeelle sokeutumisen. Hyvä menestys voi sokaista yrityksen näkemästä ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tuudittaa siihen, ettei muutosta tarvita, koska yritys on jo niin hyvä.

– Muutosjäykkyydestä kärsivissä yrityksissä on erityisen tärkeää, että johto kannustaa ja luo puitteita koko organisaation läpäisevälle oppimisprosessille, Sirén tähdentää.

Opitaanko myös epäonnistumisista?

Väittelijä kannustaa yrityksiä luomaan sellaisen kulttuuriin, jossa on turvallista puhua myös epäonnistumisista.

– Koska strategisen oppimisen tarkoituksena on valjastaa koko henkilökunta havainnoimaan markkinoiden heikkoja signaaleja ja keräämään uutta tietoa, organisaatiokulttuuri täytyy tukea avointa vuorovaikutusta ja nopeaa tiedonkulkua. Kun päätöksiä tehdään nopeasti, tehdään toisinaan myös virheitä. On tärkeää, että niistä opitaan ja ne käsitellään avoimesti.

Työn organisointi pieniin yrittäjämäisesti toimiviin tiimeihin voi olla yksi avain nopeaan oppimiseen. Matalan organisaation hyvä puoli on, että tiedon ei tarvitse ylittää montaa porrasta, jolloin sen levittäminen ja käyttöönotto nopeutuvat.

Lue lisää  Sirén, Charlotta: Strategic Learning: A Route to Competitive Advantage?

Kuva: 123rf.com