YK:n synteesiraportti patistaa päättäjiä ilmastosopuun

03.11.2014

Eilen Kööpenhaminassa julkistettu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin yhteenveto toteaa ilmastonmuutoksen olevan kasvava uhka, johon tulee reagoida viipymättä. IPCC:n raportti on tiekartta reilun vuoden kuluttua Pariisissa järjestettävään ilmastokokoukseen, josta maailman päättäjiltä odotetaan kattavaa kansainvälistä ilmastosopimusta. Sitä ennen ilmastositoumuksista neuvotellaan ensi kuussa Perun Limassa, jossa tulisi edetä ratkaisevasti monella alueella, jotta luonnostekstit Pariisin kokoukseen saataisiin jo ensi keväänä paperille.

EU on juuri päässyt sopuun omien ilmastovelvoitteidensa jatkosta vuoteen 2030 saakka. Kunnianhimoinen 40 prosentin päästövähennysvelvoite näyttää muille maille suuntaa siitä, mihin tulisi kansainvälisestikin edetä.

– Elinkeinoelämä odottaa ensi vuonna järjestettävältä Pariisin ilmastokokoukselta kaikkia osapuolia tasapuolisesti sitovaa sopimusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sanoo EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

– EU ei voi yksinään ilmastonmuutosongelmaa ratkaista, vaan kaikkien suurten maiden, vähintään G-20 maiden, on osallistuttava kasvihuonekaasujen vähennystoimiin. Samalla kansainvälisessä kilpailussa toimivat eurooppalaisyritykset saavat tasapuolisemman pelikentän muiden maiden yritysten kanssa. Lisähyötynä maailmanlaajuiset cleantech-markkinat harppaisivat eteenpäin ja osaaville suomalaisyrityksille aukeaisi entistä paremmat vientimahdollisuudet, luettelee Ohlström ilmastosopimuksen tuomia hyötyjä.

EK ja sen toimialaliitot osallistuivat hiljattain Hiilipäästöille hinta -aloitteeseen, joka julkaistiin syyskuun 23. päivä YK:n pääsihteerin Ban Ki Moonin isännöimässä ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa.

– On erityisen tärkeää, että EU-maiden lisäksi päästöiltään merkittävät maat ottavat käyttöön EU:n päästökauppajärjestelmää vastaavia päästöjen hinnoittelujärjestelmiä, jotka voidaan linkittää keskenään ja lopulta muodostaa toimivat globaalit hiilipäästömarkkinat. Tämä voi olla jopa vaihtoehtoinen markkinaehtoinen reitti YK:n takkuilevan poliittisen reitin sijaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi globaalisti.

Lue myös: Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan vuoden 2030 tavoitteet lukkoon (uutinen 24.10.2014)