Yksityiset investoinnit avainasemassa EU:n miljardiohjelmassa

26.11.2014

EU:n lainsäädäntöä on välttämätöntä kehittää yritysystävällisempään suuntaan. Vain siten tänään julkistettu investointiohjelma on mahdollista toteuttaa kunnianhimoisessa laajuudessaan.

EU:n komissio on käynnistänyt laajan investointiohjelman vauhdittamaan Euroopan taloutta. Komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla valmisteltu ohjelma sisältää kolme osa-aluetta:
a) investointirahoituksen hankkiminen julkista velkaa lisäämättä
b) hankkeiden ja investointien tukeminen keskeisillä aloilla
c) vakaampi, yritysystävällisempi ja paremmin ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö.

Euroopan investointipankilla on keskeinen rooli ohjelman toteutuksessa. Sen yhteyteen perustetaan Euroopan strategisten investointien rahasto, johon
· EU sijoittaa 16 miljardia euroa omista budjettivaroistaan ja
· Euroopan investointipankki sitoo 5 miljardia euroa.

Tällä lähtöpotilla on tarkoitus kannustaa mukaan moninkertainen määrä yksityistä rahoitusta, jotta tavoiteltu vähintään 315 miljardin investointitaso saavutetaan.

Investointien lisäksi komission ohjelmassa korostetaan tarvetta rakenteellisille uudistuksille ja finanssipoliittista vastuullisuutta.

EK:n Brysselin toimiston päällikön Janica Ylikarjulan mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että suunnitelmassa on nostettu esille säädösympäristön merkitys:

– Kun yksityisen sektorin investointeja halutaan kasvattaa aidosti ja pysyvästi, on vain yksi tie: eurooppalaisten yritysten toimintaympäristöstä on tehtävä nykyistä vetovoimaisempi ja kilpailukykyisempi.

Ylikarjulan mukaan yritysten investointien suurimpia esteitä EU:ssa ja Suomessa ovat
· yleiseen taloustilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin liittyvä merkittävä epävarmuus
· kasvua lannistava verotus
· työmarkkinoiden jäykkyydet
· monimutkaiset ja yksityiskohtaiset lupakäytännöt
· poliittisen päätöksenteon heikko ennustettavuus ja epäjohdonmukaisuus
· sääntelyn kokonaistaakan kasvaminen.

Samalla kun yllä olevia heikkouksia korjataan, on huolehdittava EU:n vahvuuksista, Ylikarjula muistuttaa:

– Sisämarkkinoista tulee saada kaikki tehot irti. EU:lla on myös paljon arvokkaita pelipaikkoja, joissa kasvun edellytyksiä voi vahvistaa. Vapaakauppa- ja investointisopimusten ohella pystymme itse vaikuttamaan mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen.

Lisätietoa investointisuunnitelmasta