Yrittäjäpolvien yhteistyöllä uusia kasvuyrityksiä

Suomessa eletään voimakasta yrittäjyyskulttuurin muutosta, jonka seurauksena maahamme syntyy kasvuhakuisia startup-yrityksiä yhä kiihtyvällä tahdilla. Uuden sukupolven yrittäjät eivät pelkää epäonnistumista: heille yrittäjäksi ryhtymisen kynnys on aikaisempaa matalampi ja kansainvälinen kasvu usein jo lähtökohtaisesti tavoitteena.

 

Samaan aikaan ikääntyvien yrittäjien joukko kasvaa vuosi vuodelta. Monilla on vuosikymmenten kokemus yrittämisestä, yritysten johtamisesta ja kehittämisestä sekä erilaisista yritysten aloittamis- ja luopumistilanteista. Tämä kumulatiivinen osaamisresurssi, ja ehkä kertynyt varallisuuskin, voi oikein kohdennettuna auttaa monia alkuvaiheen yrityksiä erilaisten kasvun pullonkaulojen selvittämisessä ja yritystoiminnan laajentamiseen liittyvien karikoiden väistämisessä.

Yrittäjäkokemus vauhdittaa

Yksi esimerkki yrittäjäpolvien välisestä yhteistyöstä löytyy Tampereelta, jossa kiinteistöneuvos Hannu Salonen ja startup-yrittäjä Alexander Ivaine tekevät yhteistyötä IGL-Technologies yrityksessä. Yritys on kehittänyt autopaikkojen lämmitystolppien etäohjausjärjestelmän, jonka kautta autonlämmityksen ja sähkö- tai hybridiauton lataamisen voi hoitaa etänä ja entistä kustannustehokkaammin.

Alexander Ivainen mukaan ajatus yrityksen kehittämään eTolppaan syntyi käytännön tarpeesta.

– Koin perinteisen autonlämmityksen liian työlääksi ja halusin helpottaa autoilijoiden arkea. Lisäksi tarve tämäntyyppisille langattomille ratkaisuille kasvaa jatkuvasti ympäristötietoisuuden lisääntymisen ja sähköautojen yleistymisen myötä.

Pitkän yrittäjäuran kiinteistöpalvelualalla tehnyt Hannu Salonen näki ideassa paljon mahdollisuuksia ja tuli yritykseen mukaan sijoittajaksi ja hallituksen jäseneksi.

– Nykyinen latausverkosto ja -menetelmät ovat aivan liian vaatimattomia sähköautokannan ennustettuun kasvuun nähden. Esimerkiksi taloyhtiöissä asiaan pitää varautua ja varmistaa mahdollisuus sähköautojen lataamiseen niin, että todellinen sähkönkulutus rekisteröityy oikeudenmukaisesti asukkaiden kesken, Salonen tiivistää.

Ivaine pitää tärkeänä kokeneen yrittäjän näkemyksiä ja apua yrityksen alkutaipaleella. Esimerkiksi etäohjausjärjestelmän toimivuutta testattiin ja sitä kehitettiin Salosen HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n kiinteistöjen parkkipaikoilla saatujen kokemusten perusteella.

EK käynnisti elokuussa Uudistumisareenan, jossa nostetaan esiin elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten sekä eri yrittäjäpolvien yhteistyön malleja. Tarkoitus on löytää parhaita käytäntöjä, joiden avulla pidempään toimineet pk-yritykset ovat hyötyneet startup-yritysten osaamisesta ja aloittavat kasvuyrittäjät saaneet toimintaansa apua varttuneempien yrittäjien kokemuksista.