EU hakee kasvupöhinää startup-yrityksistä

25.07.2016

Euroopan komissio on havahtunut toden teolla siihen, että talouteen on haettava kasvua myös startup-yritysten avulla. Tätä varten komissio on selvittänyt laajalla kyselyllä, mitkä ovat yritysten mielestä nykyisiä pullonkauloja ja miten yritysten toimintaympäristöä voitaisiin kehittää.

– Tämä on tervetullut hanke, joka toivottavasti tuottaa kouriintuntuvia tuloksia nopealla aikataululla ja vaikuttaa myös EU:n budjettivarojen suuntaamiseen, tähdentää EK:n PK-johtaja Jouni Hakala.

Hakalan mukaan sisämarkkinoiden toimivuus on kansainvälistyville pk-yrityksille tähdellistä etenkin siinä vaiheessa, kun tuotteita ja palveluita skaalataan eurooppalaisille markkinoille.

Eurooppalaiset haasteet ovat pitkälle samoja kuin kotimaisetkin. Siksi on hyvä, että unionissa pohditaan yhteisiä keinoja startuppien kasvun vauhdittamiseksi.

– EU:lla on esimerkiksi lukuisia rahoitusinstrumentteja (mm. ESIR, Horisontti 2020, InnovFIN), jotka on syytä käydä läpi ja tarkastella kokonaisuutena. Nyt samantyyppistä rahoitusta on tarjolla monella nimellä eivätkä yritykset voi pysyä kärryillä, mitä voi hakea ja mistä, Hakala sanoo.

Samaan on kiinnittänyt huomiota elinkeinoelämän suurin eurooppalainen kattojärjestö BusinessEurope, jonka jäsen myös EK on. BusinessEurope painottaa hankkeesta antamassaan lausunnossa, että unionin politiikka- ja rahoitustoimia on syytä koota yhteen.

BusinessEuropen mukaan startuppien kansainvälistä kasvua voidaan edistää, kun vältetään turhaa sääntylyä, poistetaan rahoituksen esteitä, parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa sekä satsataan digiin, innovaatiomyönteiseen ympäristöön ja kaupan edistämiseen. Kyse on siis samoista toimista, jotka ovat muutenkin tärkeitä talouden kasvun ja työllisyyden kannalta koko Euroopassa.

– Startupien toimintaympäristöä ei voi erottaa omaksi saarekkeekseen erilleen muusta elinkeinoelämästä. Startupien tarpeet ovat usein samantyyppisiä kuin kasvuorientoituneilla pk-yrityksillä, huomauttaa EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula.

Ylikarjula muistuttaa, että myös suuryritysten ja startupien kumppanuuksista on maailmalla lukuisia vahvoja näyttöjä. Suomessakin ensimmäiset pioneerit ovat liikkeellä dynaamisella asenteella, Ylikarjula iloitsee.