Gradu-tutkimus: Suur-yritysten startup-yhteistyö vakiintumassa

21.12.2016

Startup-yhteistyö ei ole suomalaisille suuryrityksille enää vain projektiluonteista kokeilua. Nyt haetaan systemaattisempaa ja pitkäjänteisempää otetta. Suurten rinnalla samat lainalaisuudet pätevät pitkälti myös vakiintuneempien pk-yritysten kumppanuuksiin nuorten kasvuyritysten kanssa.

Kauppatieteiden opiskelija Sini Saalasti on selvittänyt suomalaisten suuryritysten startup-toimintaa Tampereen yliopistossa tekemässään pro gradu -työssä, jonka ohjaamiseen EK ja PwC osallistuivat.

– Startup-yhteistyö on vielä liikevaihdollisesti pientä, mutta kasvun ja uudistumisen lähteenä usein hyvinkin merkittävää. Jatkossa sitä aiotaan entisestään kasvattaa, monipuolistaa ja systematisoida, Saalasti sanoo.

Saalastin haastattelemat suuryritykset näkevät startup-toiminnan tuovat monia hyötyjä:

  • Keino luodata bisnesympäristön muutosta ja tarttua esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksiin
  • Oman liiketoiminnan uudistaminen, uusien kasvualueiden tunnistaminen, organisaation kehittäminen
  • Maine-edut; työantajamielikuvan vahvistuminen ja rooli verkostotalouden kehittäjänä.

Eniten haasteita aiheuttaa startupien kohtaaminen ja löytäminen: mistä löytää sopivat kumppanit ja miten tunnistaa niiden oikea osaaminen? Lisäksi arveluttaa, riittääkö startupeilla kiinnostusta myös pitkäjänteiseen kumppanuuteen. Osapuolilla voi myös olla varsin eriävät oletukset siitä, millaisia taloudellisia panostuksia kumppanilta voi odottaa.

Gradussa tunnistettiin kolme luokkaa, jotka kuvaavat suomalaisten suuryritysten startup-toiminnan vaihetta ja asenteita:

  1. Opportunistit aloittelevat startup-toimintaansa satunnaisesti kohtaamiensa tilaisuuksien kautta.
  2. Erikoisosaamisen hyödyntäjät tietävät, mitä ne startupeista etsivät ja osaavat hyödyntää niitä tehokkaasti liiketoiminnassaan.
  3. Strategiset hyödyntäjät pitävät startup-toimintaa tärkeänä uudistumisen ja kasvun työkaluna sekä kehittävät ja laajentavat startup-toimintaansa aktiivisesti.

Myös PwC on tutkinut startupien ja suuryritysten välistä yhteistyötä tuoreessa Slush Study -raportissaan.

− Yritysten tulee miettiä, mitä strategista tavoitetta varten startup-yhteistyötä tehdään ja mm. minkä vaiheen ja minkä toimialan startupien kanssa yhteistyötä on hyvä rakentaa, sanoo startup- ja kasvuyritystoimintaan erikoistunut asiantuntija Lauri Lehtovuori PwC:ltä.

Myös pk-yritykset liikkeellä

Vaikka tutkimus tehtiin suurten suomalaisten yritysten startup-yhteistyöstä, ovat tulokset sovellettavissa suurelta osin kaiken kokoisten vakiintuneiden yritysten kumppanuuksiin.

– Myös pk-yritykset ovat vahvasti liikkeellä. EK:n Uudistajat-selvityksen mukaan pk-yrityksistä viidennes tekee yhteistyötä startupien kanssa, ja niistä reilut 40 % tapauksista yhteistyö on edennyt jo Saalastin gradun mukaisen erikoisosaamisen hyödyntämisen tai strategisen kumppanuuden asteelle, toteaa EK:n asiantuntija Outi Ervasti.

Kaikkiaan vakiintuneiden ja startup-yritysten yhteistyön yleistyminen on tutkimuksen mukaan mahdollista vain nykyisten kumppanuuksien onnistuneiden esimerkkien kautta.

Sini Saalastin pro gradu ”Startup activities of established Finnish companies” perustuu haastatteluihin yhdentoista eri alan yrityksen johtajan kanssa. Tutustu pro gradu -työhön tai sen käytännönläheiseen koosteeseen.

Lisätietoja:

  • Kauppatieteen opiskelija Sini Saalasti, p. 040 503 2874 ja sini.saalasti@saalasti.fi
  • Asiantuntija Outi Ervasti, Elinkeinoelämän keskusliitto, p. 040 721 2131, outi.ervasti@ek.fi
  • Senior Manager Lauri Lehtovuori, p. 040 753 3360, lauri.lehtovuori@fi.pwc.com