Yrittäjävaltuuskunnan eväät tehokkaaseen julkiseen sektoriin

16.10.2013

EK:n yrittäjävaltuuskunta toivoo pk-yrityksille nykyistä parempia mahdollisuuksia osallistua julkisten palvelujen tuottamiseen. Lisäksi palvelurakenteiden uudistaminen ja julkisen sektorin toimijoiden työnjaon selkeyttäminen saavat laajaa kannatusta yrittäjien keskuudessa.

Tiedot käyvät ilmi valtuuskunnalle kohdistetusta kyselystä, jonka tuloksista keskusteltiin 16.10. järjestetyssä kokouksessa. Yrittäjävaltuuskunnan mielestä tehokas julkinen sektori

  1. Hyödyntää pk-yrityksiä palvelutuotannossaan
  2. Toimii tehokkaasti ja välttää byrokratiaa
  3. Tarjoaa taloudellisia kannusteita yrittäjyydelle ja kasvulle

Käytännössä yrittäjät toivovat muun muassa julkisten palvelujen kustannusten läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden lisäämistä, yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamista sekä erilaisten lupajärjestelmien ja -käytäntöjen yksinkertaistamista.