Yrityksillä edelleen kipukohtia rahoituksessaan – myös merkkejä paremmasta näkyvissä

18.12.2013

Aiempaa suurempi osa keskisuurista ja suurista yrityksistä on hankkinut viimeksi kuluneen vuoden aikana uutta rahoitusta. Samaan aikaan rahoituksen hankinta-aikeissaan epäonnistuneiden tai näistä aikeista luopuneiden yritysten osuus näyttäisi kyselyn perusteella kasvaneen. Tiedot käyvät ilmi Yritysrahoituskysely 2013 -raportista.

Noin joka viides pieni ja keskisuuri ja noin joka kymmenes suuri yritys ilmoitti kokeneensa jonkinlaisia rahoituksen hankintaan liittyviä ongelmia. Suhteellisesti eniten vaikeuksia saada rahoitusta oli niillä yrityksillä, joiden kannattavuus tai liikevaihto heikkeni edellisen 12 kuukauden aikana.

Yritysten arviot rahoituksen saatavuudesta seuraavan 12 kuukauden aikana ovat varsin myönteisiä: lähes 80 % yrityksistä arvioi mahdollisuutensa saada rahoitusta joko pysyvän ennallaan tai paranevan. Rahoitusta aiotaan hankkia suhteellisesti aiempaa enemmän kone-, laite- ja aineettomiin investointeihin ja vähemmän muun muassa käyttöpääoman rahoittamiseen.

Kyselyn tulosten perusteella yritysten rahoitusrakenne on monipuolistumassa. Aiempaa useammat suuret yritykset hankkivat rahoitusta laskemalla liikkeeseen yritystodistuksia ja joukkovelkakirjoja. Mikroyritykset puolestaan käyttivät aiempaa yleisemmin pääomasijoitusrahoitusta. Myös rahoitusyhtiöiden tarjoamat rahoitusvaihtoehdot kasvattivat suhteellista suosiotaan.

Erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten lainamarginaalit levenivät

Kyselyn mukaan rahoituksen ehtojen kiristyminen on jatkunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Useamman kuin joka toisen uutta lainaa hankkineen keskisuuren ja suuren yrityksen lainamarginaalit levenivät. Sopimusehdot eli rahoituskovenantit puolestaan kiristyivät pienempien yritysten tapauksessa. Luottojen sivukulut kasvoivat joka kolmannella uutta luottoa saaneista yrityksistä.

Valtaosalla yrityksistä vakuuksien arvostus ja vakuusvaatimukset ovat säilyneet ennallaan. Erityisesti kaupallisten takausten hinnat ovat kuitenkin nousseet.

Pienten ja keskisuurten yritysten keskimääräiset laskunmaksuajat kolmesta neljään viikkoa

Lähes joka toinen pieni ja keskisuuri yritys ilmoittaa asiakasyritystensä keskimääräisten laskunmaksuaikojen pidentyneen. Niiden asiakkaiden keskimääräinen laskunmaksuaika on 18–27 päivää. Laskunmaksuaikojen piteneminen on kasvattanut joka toisen pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitustarpeita.

Verkkolaskujen käyttöönotto jatkunut ripeänä

Verkkolaskuja käyttävien yritysten osuus kasvaa nopeasti. Suurista yrityksistä jo noin 90 % käyttää verkkolaskuja. Myös valtaosa pienistä ja keskisuurista yrityksistä on ottanut ne käyttöön.

Yritysrahoituskysely 2013 on kattava yleiskatsaus yritysten rahoitustilanteesta. Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2013, ja siihen vastasi 3 661 yritystä. Kyselyyn osallistuivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Finnvera Oyj, Suomen Yrittäjät, Suomen Pankki sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja sen toteutti IROResearch Oy.
Yritysrahoituskysely 2013 -raportti Flash-versiona (suositus) Suomen Pankin verkkosivuilla
Yritysrahoituskysely 2013 (Pdf/EK:n sivuilla)

Raportissa esitettävien valtakunnallisten tulosten lisäksi kyselyn ELY-keskusalueittaiset tulokset tullaan julkistamaan työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Toimiala Online -palvelussa.

Lisätietoja
Ekonomisti Jukka Vauhkonen, Suomen Pankki, jukka.vauhkonen@bof.fi, p. 010 831 2111
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, EK, tommi.toivola@ek.fi, p. 09 4202 3292.