Yrityskylissä luodaan myönteistä työnantajakuvaa

13.05.2014

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu oppimisympäristö, joka tarjoaa tietoa ja kokemuksia yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä roolipelin avulla. Oppilaat pääsevät tutustumaan oman alueensa merkittäviin työnantajiin ja saavat todenmukaisen kuvan työelämästä.

Miksi Saarioinen, Pirkanmaan Osuuskauppa ja Pohjolan Rakennus Oy ovat mukana Pirkanmaan yrityskylässä?

– Saarioinen on mukana, jotta elintarviketeollisuuden tehtävät tulevat tutuiksi ja kynnys valita tämä ala madaltuu. Laaja kohderyhmä on etu, koska näistä Yrityskylä-päivistä puhutaan paljon kotona ja kerrotaan tekemisistä varsin innostuneesti. Konsepti on kokonaisuutena erinomainen. Siinä on aidon tekemisen tunnelmaa yhdistettynä oikeisiin yhteiskuntaa pyörittäviin asioihin, kertoo viestintäjohtaja Leena-Maija Meller.

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakon mukaan Pirkanmaan Osuuskaupalle on vastuullisena ja paikallisena toimijana tärkeää tukea koululaisten ja nuorten oppimista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan eri organisaatioista.

– Olemme merkittävä nuorten työllistäjä. Tämä hieno 6.-luokkaisille tarjottu oppimisympäristö on ensimmäinen askel tutustumisessa  kaupan toimintaan ja siellä työskentelyyn. Yrityskyläkokemuksen jälkeen on hyvä ponnistaa kohti mahdollisia ensimmäisiä kesätyöpaikkoja. Tarjoamme aktiivisesti TET-harjoittelupaikkoja yläasteikäisille nuorille sekä Tutustu ja tienaa  -harjoittelupaikkoja.

– Pohjolan Rakennus Oy haluaa toteuttaa yhteiskuntavastuuta Yrityskylän kautta. Olemme Pirkanmaan suurin yksityinen rakennusalan toimija, jonka tavoitteena on kasvaa voimakkaasti. Haluamme tehdä Pohjolan posi.tiivisella tavalla tunnetuksi nuoremmille sukupolville, kertoo toimitusjohtaja Juha Metsälä.

– Haluamme myös kertoa kuudesluokkalaisille, miten yhteiskunnallisesti vaikuttava ja käytännönläheinen rakennusala on. Toimintamme näkyy yhteiskunnassa rakennettuna ympäristönä, konkreettisimmillaan asuintaloina. Rakennusala antaa työtä yli puolelle miljoonalle työntekijälle vuosittain.

Onko 6.-luokkalaiset  oikea kohderyhmä?

– Kuudennen luokan oppilaat ovat tietysti varsin nuoria ammatinvalintaa ajatellen, mutta toisaalta siinä iässä on helppo innostua uusista asioista, eikä eri ammateista tai toimialoista ole vielä syntynyt vahvoja ennakkokäsityksiä.

– Yrityskyläkonseptissa voisi kuitenkin olla enemmän kerroksellisuutta. 9.-luokkalaisia voisi tutustuttaa vähän laajemmiksi ja vaativammiksi käsikirjoitettuihin tehtäviin samassa ympäristössä. Siinä olisi kuitenkin muutama vuosi väliä edellisestä vierailusta, toivoo Saarioisten Meller.

Samaa mieltä on myös Pirkanmaan Osuuskaupan Mäki-Ullakko.

– Tämä on juuri oikea kohderyhmä opettelemaan yhteiskunnan toimintatapoja. Haluaisimme heidän oppivan, miten asiat toimivat ja mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Työtä täytyy tehdä saadakseen rahaa, verot ja laskut on maksettava palveluista ja elämisen kuluista. Heille syntyy myös ymmärrys miten kauppa on tärkeä osa yhteiskuntaa.

Myös Pohjolan Metsälä pitää ikäluokkaa ehdottomasti oikeana.

– Tämän voin sanoa henkilökohtaisesta kokemuksesta, sillä omat ajatukseni tulevaisuuteni ammatista muokkautuivat kuudennen luokan jälkeen. Silloin yrittäjänä toiminut isäni otti minut kesätöihin rakennukselle ja antoi minulle ”pikkupomon” roolin, johon kuului hieman vastuuta. Se vaikutti jo silloin uravalintaani ja käsitykseeni rakennustyöstä positiivisesti.

– Uskon, että kuudennella luokalla muotoutuu monelle käsitys tulevaisuuden ammatista. Teemme rakennusalalla uraauurtavaa yhteistyötä koulujen kanssa siten, että käymme kertomassa ysiluokkalaisille rakennusteollisuudesta.

– Tämän pitäisi kuitenkin mielestäni tapahtua aiemmin, sillä monet ovat yhdeksännellä luokalla jo tehneet uravalintansa. Asiaan pitäisi kiinnittää huomiota ennen valinnaisia aineita eli jo kuudennella luokalla. Siksi me olemme käyneet kertomassa rakennusalasta Sisä-Suomessa juuri kuudesluokkalaisille.

***************************

Mikä yrityskylä?

Yrityskylässä on noin 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat, joissa oppilaat pyörittävät yritystoimintaa, harjoittavat ammattiaan, saavat palkkaa, säästävät, ostavat sekä maksavat laskuja ja veroja.

Koululaiset ovat valmistautuneet päivään kymmenen oppitunnin ajan kouluissaan. He ovat täyttäneet työhakemuksen ja käyneet työhaastattelussa. Jokaisella on oma tehtävänsä ja siihen valmis käsikirjoitus, jonka mukaan he yrityskylässä toimivat.

Oppilaat oppivat mm. mitä on työ ja miten sitä haetaan sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin.

Suomessa toimii tällä hetkellä kuusi Yrityskylää: Helsingissä, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa. Lisäksi on kiertävä valtakunnallinen kylä, joka on vieraillut alkuvuoden Lappeenrannassa ja siirtyy syksyllä Poriin.

Ensi syksynä avataan uudet Yrityskylät Espooseen ja Ouluun.

Yrityskylissä käy lukuvuoden aikana noin 30 000 oppilasta eli puolet Suomen kuudesluokkalaisista. Toimintaa koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Rahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat, säätiöt ja mukana olevat yritykset. Jokainen yrityskylä mukailee oman alueensa elinkeinorakennetta ja yrityskumppanit vaihtelevat kylittäin.

Lisätietoja:

Tomi Alakoski
toiminnanjohtaja
tomi.alakoski(a)tat.fi
m. 040 5015 307

Yrityskylä valittiin finalistiksi maailmanlaajuiseen koulutusalan kilpailuun

www.yrityskyla.fi