Yritysriidoista liki puolet on kansainvälisiä

09.04.2014

Yritystoiminnan kansainvälistyessä myös erilaiset riidat yleistyvät ja monimutkaistuvat. Välimiesmenettely olisi yritysten mukaan asiantuntevin, nopein ja tehokkain tapa ratkaista riitoja.

riitojenratkaisu, rajattu

Eniten yritysriitoja aiheuttavat immateriaalioikeudet sekä urakoihin että muihin isoihin toimituksiin, tuotevastuuseen tai kilpailulainsäädäntöön liittyvät asiat.

Yritysten välisiä riitoja haluttaisiin pääosin ratkaista välimiesmenettelyssä, mutta käytännössä suurin osa niistä käsitellään tuomioistuimissa, ilmenee Roschier Diputes Index 2014 -tutkimuksesta.

– Tutkimuksen mukaan 48 prosenttia yritysriidoista on kansainvälisiä. Yritysten kansainvälisyys ja liiketoiminnan monimutkaistuminen tekevät riidanratkaisusta monimuotoisemman, kertoo yritysten riidanratkaisuun erikoistunut asianajaja Gisela Knuts asianajotoimisto Roschier’sta.

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 61 prosenttia piti välimiesmenettelyä parhaimpana riidanratkaisukeinona. Tuomioistuinkäsittelyä piti parhaimpana riidanratkaisukeinona kaikista vastaajista 10 prosenttia, mutta käytännössä 73 prosenttia riidoista ratkaistaan tuomioistuimissa.

Yritysten riidanratkaisumenetelmän valintaan vaikuttivat myös esimerkiksi sen nopeus, tehokkuus ja kustannukset.

Välimiesmenettely on yksityinen riidanratkaisukeino, jossa osapuolten nimeämät edustajat avustavat riidanratkaisussa ilman julkista tuomioistuinkäsittelyä. Suomessa ja Ruotsissa välimiesmenettelyä pidetään parempana riidanratkaisumuotona kuin Norjassa ja Tanskassa.

EK:n asiantuntija Piia Vuoti pitää hyvänä asiana sitä, että on vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä.

– Välimiesmenettelyssä on hyvää luottamuksellisuus ja asiantuntijuus, Vuoti kommentoi.

Selvityksen mukaan vain kolmanneksella tutkimukseen vastanneista yrityksistä on riidanratkaisustrategia. Sillä yritykset pyrkivät lisäämään ennustettavuutta suhteessa riitoihinsa. Strategia sitouttaa yrityksen henkilöstöä ja avainhenkilöitä soveltamaan yhtenäisiä periaatteita toiminnassaan.

Tutkimuksen toteutti pohjoismainen riippumaton markkinatutkimusyhtiö TNS Sifo Prospera. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan 133 liikevaihdoltaan suurimmat yrityksen lakiasioista vastaavalle yritysjohdolle. Tutkimus toteutettiin kolmatta kertaa.

Teksti: Eija Lampi
Kuva: 123rf.com / Burmakin Andrey