Ammatillisen perustutkintojen yhteiset osat ja yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa ammatillisten perustutkintojen yhteisistä osista ja kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu kunnioittaen seuraavaa:

EK on julkistanut lokakuussa 2017 Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman, jossa yhtenä ehdotuskokonaisuutena on kotitalouksien talousosaamisen parantamiseen tähtäävät toimet. Talousosaaminen on jokaiselle välttämätön taito, joka vahvistaa kotitalouksien taloudellista osallistumista ja vastuunottoa sekä lisää yritystoiminnan ymmärrystä ja mielenkiintoa yritysten toimintaa kohtaan. Talousosaamisen perusta luodaan kaikilla koulutusasteilla taloustiedon, yrittäjyyden ja matematiikan opetuksella, joka ottaa huomioon myös omistamisen ja omistajuuden. Ammatillisessa koulutuksessa on tarve lisätä kaikille yhteistä taloustiedon opetusta.

EK ehdottaa, että taloustiedosta tehdään oma osaamiskokonaisuus ammatillisen koulutuksen tutkintojen yhteisiin opintoihin, taloustiedon kaikille yhteisten osaamistavoitteiden laajuutta tarkistetaan ja osaamiskokonaisuuteen lisätään perusteiden luonnoksessa nyt valinnaisina olevat talousosaamiseen liittyvät osaamistavoitteet sekä yrittäjyysopintojen perusteita.

 Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat ovat luonnoksen mukaisesti 1) huippuosaajana toimiminen, 2) työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen,
3) yrityksessä toimiminen ja 4) yritystoiminnan suunnittelu. EK kannattaa näitä tutkinnon osia.