Lausunto sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö | 3.3.2022 | VN/3876/2022

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa arviomuistioluonnoksesta koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä. Muistiossa esitetään kolme vaihtoehtoista toteuttamistapaa sähköautojen latausverkoston edelleen kehittämiselle.

EK:n jäsenliitoista Kaupan liitto ja Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa pitävät parhaimpana jatkaa latausinfran vahvistamista nykyisillä kansallisilla toimilla (vaihtoehto A). Sähköinen liikenteen infrastruktuuria tulee kehittää markkinaehtoisesti, kustannustehokkaasti ja toimialaneutraalisti julkisen infratuen vauhdittamana. EK tukee tätä näkemystä.

Arviomuistion vaihtoehtoa B, jossa valmisteltaisiin uutta kansallista sääntelyä osana valtakunnallista suunnitelmaa, ei pidetä tarpeellisena.

EK suhtautuu kielteisesti siihen, että yrityksiä pakotettaisiin lainsäädännöllä tekemään latausinfrainvestointeja. Tällainen olisi arviomuistiossa esitetty vaihtoehto C, jossa huoltoasemat velvoitettaisiin lakisääteisesti rakentamaan latauspisteitä.

Nykyisten toimien lisäksi Suomen latausverkon kehittymiseen vaikuttavat kaksi EU:ssa käsiteltävää ehdotusta. Toisella vaikutetaan sähköautojen latausverkostoon asuinrakennuksissa ja ei-asuinrakennuksissa (rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistaminen) ja toisella vaikutetaan latausverkoston rakentumiseen ydinverkolla ja kattavalla verkolla (AFIR-ehdotus). Ensisijaista on neuvotella nämä ehdotukset tukemaan markkinaehtoista kysyntää ja kustannustehokkaita investointeja.

Lausuntopalvelu