Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus

19.01.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

EK pitää asetusehdotuksessa esitettyjä muutoksia perusteltuina kasvumoottorirahoituksen mahdollistamiseksi.

Toivomme, että kasvumoottoreiden toiminta- ja rahoituskriteerien jatkovalmistelussa huomioidaan erikokoisten yritysten tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet kansainvälisen liiketoiminnan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi, ja että valmistelua tehdään hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen ja yritysten kanssa.