Mirja Hannula: ”Tehdään työssä hankittu osaaminen näkyväksi!”

30.08.2021

Jatkuvaa oppimista vaivaa näköharha, väittää koulutusasiantuntijamme Mirja Hannula. Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ei suinkaan aina edellytä koulun penkille palaamista tai tutkintojen suorittamista. Päinvastoin. Valtaosa työelämässä olevien ihmisten kehittymisestä ja uuden oppimisesta tapahtuu ihan arkisen työnteon kautta. Tämän työssä oppimisen osuus on varovaisenkin arvion mukaan vähintään 70 prosenttia. Tehdään se näkyväksi!

Osaavat ammattilaiset ovat jokaisen yrityksen menestyksen edellytys. Osaamista pitää myös kaiken aikaa päivittää ja täydentää, kun asiakkaiden tarpeet muuttuvat, kilpailutilanne elää ja yrityksen toiminta menee eteenpäin. Siksi jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat työpaikkojen ja organisaatioiden arkea. Mutta miten se käytännössä tapahtuu?

Liian usein ajatellaan, että osaaminen karttuu eritoten tutkintojen kautta, opintoja suorittamalla ja koulutukseen osallistuen. Se on kuitenkin vain osa totuutta. Valtaosa jatkuvasta oppimisesta tapahtuu työpaikan arjessa. Siksi on tärkeää tehdä näkyväksi erilaisia tapoja oppia uutta. Yhtä tärkeää on tunnistaa kaikenlainen työssä hankittu osaaminen ja antaa sille arvo.

Uutta osaamista 70-20-10 -mallilla

Työpaikoilla käytetään usein 70-20-10 -mallia, kun halutaan havainnollistaa karkeita suuntaa-antavia prosenttiosuuksia, joista uuden oppiminen koostuu:

Vähintään 70 % oppimisesta tapahtuu arjen tekemisen kautta  

Ylivoimaisesti suurin osa uuden oppimisesta tapahtuu arkisissa työtehtävissä: esimerkiksi päivittäisen ongelmaratkaisun, haastavien projektien, uusien työmenetelmien tai vaikka järjestelmämuutosten kautta. Tai uralla etenemisen tai toimenkuvan muutosten myötä. Myös oppisopimuskoulutuksessa on kyse työssä oppimisesta.  

20 % oppimisesta tapahtuu osaamista jakamalla  

Oppimista tapahtuu myös oppimalla kollegoilta, esimieheltä tai vaikka asiakkailta. Yhtä tärkeää on jakaa omaa osaamista vastaavasti eteenpäin muille. Tällaista oppimista tapahtuu esimerkiksi tiimityössä, esimiestyössä, perehdyttämisessä, verkostoissa, infotilaisuuksissa, mentoroinnissa ja coachingissa. Avainasemassa on ihmisten välinen vuorovaikutus.

10 % oppimisesta tapahtuu koulutuksessa

Vain pieni osa uuden oppimisesta tapahtuu erillisessä koulutuksessa, kuten kursseilla tai eripituisissa opintokokonaisuuksissa. Koulutus voi olla organisaation sisäistä tai sen järjestämisestä vastaa esimerkiksi joku oppilaitos. Yhä useammin kouluttaudutaan verkossa. Oppiminen verkkoympäristöissä voi muodostua pienistä joustavista kokonaisuuksista.

70-20-10 -mallia voidaan soveltaa eri tarvoin eri organisaatioissa. Keskeistä on, että sen avulla pystytään tekemään näkyväksi uuden osaamisen hankkimista ja kiinnittämään huomiota erilaisiin oppimistilanteisiin työssä. Prosenttiosuudet luonnollisesti vaihtelevat työtehtävien mukaan. Miltä näyttää osaamisen kehittämisen malli teidän työpaikalla ja sinun työtehtävässä?

Osaaminen näkyviin!

EK ja sen jäsenliitot ovat mukana Sitran Osaaminen näkyviin -kampanjassa 30.8. – 12.9. Kampanjan tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittua osaamista näkyväksi. Haastamme mukaan myös EK:n jäsenyritykset ja yhteisöt – tehdään yhdessä näkyväksi työssä ja työpaikoilla hankittu osaaminen! Käydään keskustelua somessa: #OsaaminenNäkyviin ja #OpiTyössä.

Lue lisää

Uudistuminen lähtee osaamisesta
SOL Palvelut, Sanoma Media, Teknikum, DNA, Varma ja Kone kertovat, kuinka ne tukevat jatkuvaa oppimista ja henkilöstön kehittymistä.

Koulutusta vai jatkuvaa kehittymistä? – Oppivan pienyrityksen askelmerkit
Työterveyslaitoksen julkaisussa lisää tietoa 70-20-10-mallista

Jatkuva oppiminen oppilaitosten ulkopuolella – yhteisiä tulkintoja ja merkityksiä rakentamassa
Tutkijoiden artikkeli työssä oppimisesta