Simo Pinomaa: Suomessa on tasainen tulonjako ja korkea elintaso

30.03.2016

Bruttokansantuote ei ole kasvanut noin 10 vuoteen. Se tarkoittaa, että kansantalouden kokonaistulot eivät reaalisesti ole sinä aikana lisääntyneet.

Siksi ei ole yllätys, että pitkään jatkunut taantuma on heikentänyt Suomen asemaa elintasovertailuissa.  Sijoitumme elintasovertailussa muiden pohjoismaiden alapuolelle, mutta selvästi EU:n keskiarvoa korkeammalle.

Myös tulojen jakautumisessa on tapahtunut joitakin muutoksia.  Kansantalouden funktionaalinen tulonjako on muuttunut vuodesta 2009 lähtien kotitalouksien eduksi.  Samalla yritysten voittojen suhteellinen osuus on supistunut.

Lisäksi kotitalouksien väliset tuloerot ovat taantuman aikana jonkin verran supistuneet, koska eniten tienaavien tulot ovat pudonneet.

Suomessa onkin tasaisempi tulonjako kuin melkein missään muussa EU-maassa. Gini-kertoimella mitattuna EU-maista vain Sloveniassa , Tsekissä ja Ruotsissa tulonjako on Suomea tasaisempi.

Viimeaikaiset muutokset Suomen tulonjaossa ovat olleet suhteellisen pieniä ja voidaankin kysyä, miksi Suomessa ylipäätään on niin tasainen tulonjako?

OECD:n mukaan tähän on vaikuttanut tasaisesti koko väestöön jakautunut koulutus ja se kuinka hyvin työlliset hyödyntävät taitojaan. Tässä suhteessa Suomen tilanne on OECD:n arvion mukaan hyvä.

Toinen Suomen tasaista tulonjakoa selittävä tekijä on verojen ja tulonsiirtojen tulonjakoa tasoittava vaikutus. OECD:n mukaan vain Belgiassa tuloja tasoitetaan tätä kautta Suomea enemmän.

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa ginikerroin?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)