EK avasi vihreiden investointien dataikkunan – vireillä yli 15 miljardin euron hankkeet ympäri Suomea

21.03.2023

EK on tänään avannut digitaalisen seurantapalvelun Suomessa vireillä olevista vihreän siirtymän investoinneista (www.ek.fi/dataikkuna). Luvut kertovat, että Suomen talouden ilmastokäänne on saanut vahvan liikkeellelähdön. Nyt on varmistettava, että miljardi-investoinnit saadaan myös maaliin ja uusia liikkeelle. Siksi tulevan hallituksen tärkeimpiä teollisuuspolitiikan tehtäviä ovat investointiluvituksen sujuvoittaminen, vetytalouden vauhdittaminen sekä vihreän viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä.

EK on avannut verkkosivuilleen vihreiden investointien dataikkunan (www.ek.fi/dataikkuna). Kaikille avoimen palvelun kautta pääsee tarkastelemaan yritysten julkistamia investointisuunnitelmia niin teknologioittain, karttanäkymään paikkakunnittain kuin hankkeen vaiheen mukaisesti. Euromäärien ohella aineistoon on kerätty arviot syntyvien työpaikkojen määristä. Huom: jos käytät mobiilisti tai pieneltä ruudulta, dataikkuna toimii parhaiten suoraan BI-portaalissa

EK päivittää dataikkunan aineistoa sen mukaan, miten yritykset julkistavat uusia hankkeitaan ja saamme niistä tiedon. Aineistoa täydennetään joukkoistaen: kuka tahansa voi ehdottaa verkkolomakkeella uuden hankkeen lisäämistä. Tavoitteena ei ole kaikenkattava hankelistaus, vaan dataikkunassa julkaistaan eritoten sellaisia investointeja, jotka ovat kansallisesti merkittäviä mittakaavansa tai esimerkiksi kiinnostavan teknologian puolesta. Siitä on rajattu pois maatuulivoimahankkeet ja energiaverkkoinvestoinnit, sillä niitä koskevia tietoja julkaisevat Tuulivoimayhdistys sekä Fingrid ja muut verkkoyhtiöt.

Vihreät investoinnit tarvitsevat 5 vauhdittajaa

Dataikkunan tilannetiedon mukaan Suomessa on nyt vireillä vihreän siirtymän investointeja yli 15 miljardin euron edestä. Tämän luvun päälle tulevat vielä investoinnit maatuulivoimaan ja energiaverkoihin. Myös palvelusektorilla etenee laajamittaisesti vihreään siirtymään liittyviä investointeja.

Vetytalouden ohella ison mittakaavan hankkeita on meneillään akkuteollisuudessa ja merituulivoimassa. Myös muut sektorit kuten tekstiilikuidut ja materiaaliteollisuuden investoinnit sekä aurinkovoimahankkeet ovat aktiivisesti liikkeellä. Hankkeet jakautuvat monipuolisesti ympäri Suomea.

Suomen talouden ilmastokäänne on saanut vahvan liikkeellelähdön. Valtaosa investointihankkeista ovat kuitenkin vasta alkutaipaleella, EK:n Vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen muistuttaa:

”Vielä on pitkä matka siihen, että 15 miljardin investoinnit toteutuvat. Nyt on tartuttava kaikkiin Suomen omissa käsissä oleviin keinoihin, joilla investointien realisoitumisen mahdollisuuksia voidaan parantaa”.

”Seuraavan hallituksen tulee nostaa kärkitavoitteeksi vihreiden investointien houkuttelu Suomeen sekä puhtaiden ratkaisujen viennin eli Suomen hiilikädenjäljen tuplaaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi investointiluvituksen uudistamista sekä vetystrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman laatimista kunnianhimoisessa aikataulussa”.

Vihreiden investointien 5 vauhdittajaa seuraavalla hallituskaudella:

  1. Investointiluvituksen uudistaminen: keskitetty digitaalinen lupakäsittely ja valitusten järkeistäminen
  2. Vetystrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman laatiminen
  3. Puhtaan sähkön saatavuuden ja siirtoyhteyksien varmistaminen
  4. Panostukset tuotekehitykseen, innovaatioihin sekä osaamiseen ja koulutukseen
  5. Osaavan työvoiman saatavuus; vihreän talouden osaamista niin elinkeinoelämän kuin julkisen hallinnon tarpeisiin.


Vihreiden investointien dataikkuna