EK ja PL: Sukupolvenvaihdokset yleistyvät vauhdilla

13.12.2012

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Perheyritysten liitto PL:n yhdessä toteuttamasta kyselytutkimuksesta selviää, että yli kolmannes yrityksistä aikoo toteuttaa sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana. Asia on ajankohtainen noin 17 000 yritykselle, mikä tarkoittaa 3 400 sukupolvenvaihdosta vuosittain. Aikomukset ovat entisestään lisääntyneet viimeisen vuoden aikana.

Yrityskoon kasvaessa todennäköisyys sukupolvenvaihdokselle lisääntyy. Sukupolvenvaihdokset ovat ajankohtaisimpia teollisuudessa (44 %) ja keskisuurissa yrityksissä (38 %).

– On erittäin tärkeää työllisyyden kannalta, että perheyritysten sukupolvenvaihdokset onnistuvat, toteaa PL:n toimitusjohtaja Matti Vanhanen.

Perintö- ja lahjaverotus edelleen suurin este sukupolvenvaihdoksissa

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevista perheyrittäjistä noin 69 prosenttia piti perintö- ja lahjaverotusta merkittävimpänä esteenä sukupolvenvaihdokselle.

Perheyrittäjät ovatkin tyytymättömiä erityisesti Suomen hallituksen päätöksiin kiristää perintö- ja lahjaverotusta. Tämä näkyy muun muassa siinä, että perheyrittäjät antavat hallitukselle muita yrityksiä heikomman arvosanan yrittäjyyden edistämisessä.

– Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään yritystä sukupolvenvaihdostilanteessa. Nämä yritykset ovat tärkeitä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajina ja kehittäjinä.  Ruotsissa käytössä olevan mallin mahdollisuudet pitäisi tutkia. Siellä perintö- ja lahjavero on poistettu ja valtio saa omaisuuden arvonnoususta tulonsa myyntivoittoverotuksella. Perheyritysten liitossa on valmisteilla omia selvityksiä, Vanhanen kertoo.

Suomen heikentynyt kilpailukyky uhkaa yritysten jatkuvuutta

Nykyinen kustannus- ja säädösympäristö sekä suhdannetilanne heikentävät suomalaisten perheyritysten kilpailukykyä ja jatkuvuusnäkymiä.

– Hallitukselta toivotaan konkreettisia toimia kadonneen kilpailukyvyn palauttamiseksi. Käytännössä hallitukselta odotetaan yhteisö- ja pääomaverotuksen keventämistä, koska tällä hetkellä verotus ei kannusta pitkäjänteiseen omistajuuteen ja yritysten kasvattamiseen, tiivistää EK:n tuleva puheenjohtaja Ilpo Kokkila.

– Myös työmarkkinaosapuolilta tarvitaan jatkossa maltillisia palkkaratkaisuja, koska palkankorotuksiin ei tässä tilanteessa ole varaa, jatkaa Kokkila

EK:n ja PL:n tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksena EK:n pk-toimintaympäristökyselyn yhteydessä loka-marraskuussa. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 336 perheyrityksessä toimivaa yritysjohtajaa tai omistajaa. Perheyrityksistä 74 prosenttia oli alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Noin puolet vastaajista oli palvelualan yrityksiä ja kolmannes ilmoitti päätoimialakseen teollisuuden.

Perheyritysbarometri 2012 (pdf)

Kuvasarja (pdf)

Lisätietoja:

Asiantuntija Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, puh. 040 861 4582

Asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto, puh. 0400 254 004