EK:n dataikkuna: Vihreän siirtymän investointiaikeet nousseet yli 200 miljardiin euroon

12.10.2023

Energiamurrokseen liittyvien investointiaikomusten aalto on saavuttanut Suomessa yli 200 miljardin euron mittakaavan, ilmenee EK:n vihreiden investointien dataikkunan tuoreimmista luvuista. Kyse on kuitenkin hyvin varhaisen vaiheen investointiaikeista. Varsinaisia investointipäätöksiä on tehty vasta vähän. Toimintaympäristöön tarvitaan nyt kasvu- ja investointimyönteisiä uudistuksia, jotta yritysten olisi helpompi saada liikkeelle energiahankkeiden ohella myös teollisuuden tuotantoinvestointeja. Teolliset investoinnit tarvitsevat tuekseen mittavasti palveluita.

EK:n dataikkunan (www.ek.fi/dataikkuna) tuoreimpien päivitysten myötä vihreän siirtymän investointisuunnitelmien yhteenlaskettu summa on jo yli 203 miljardia euroa. Hankeaihioiden määrä eri puolilla Suomea on lähes 280.

Dataikkunan lukujen kasvun takana on sekä uusia hankkeita että laskentaperiaatteiden kertaluonteinen muutos: EK ilmoittaa tästä alkaen kaikkien investointihankkeiden euroluvut täysimääräisinä. Aikaisemmin maatuulivoiman investointisumma oli painotettu kertoimilla, jotka pohjautuivat eri vaiheessa olevien hankkeiden toteutumisen todennäköisyyteen. Muutos nostaa investointiaikeiden volyymin noin 40 miljardia euroa korkeammaksi, yli 200 miljardiin euroon. Uudella laskentatavalla maatuulivoiman osuus dataikkunan hankkeista on lähes puolet (95 miljardia euroa).

Maiden välinen investointikilpailu on kiihtymässä

Dataikkunan luvuissa on kyse hyvin varhaisen vaiheen investointiaikomuksista. Lienee selvää, että kaikki hankkeet eivät etene toteutukseen, arvioi EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo:

”Jos maatuulivoimaa ei huomioida, niin varsinaisia investointipäätöksiä on tehty vasta 4,1 miljardin euron edestä. Käynnistysvaiheeseen edenneitä hankkeita on 3,9 miljardin euron arvosta.”

”Kyse on vaativista ja pääomaintensiivisistä hankkeista, joiden suunnittelujänne on lähtökohtaisesti pitkä. Nyt investointien toteutumista vaikeuttaa vielä inflaation ja korkotason nousu, epävarma taloustilanne sekä kansainvälinen valtiontukikilpailu. Suomi saa tehdä hartiavoimin töitä, jotta hankkeet todella saataisiin sijoittumaan juuri tänne. Maiden välinen kilpajuoksu investoinneista on kiihtymisvaiheessa”.

Suurinta kasvua aurinko- ja merituulihankkeissa sekä vedyssä

EK:n dataikkunan seuranta kokoaa julkistetut hankkeet kattavasti tammikuusta 2021 eteenpäin. Uusien investointijulkistusten tahti on dataikkunassa jatkuvasti kiihtynyt, vaikkakin kuukausittainen vaihtelu on voimakasta. Tämän vuoden tammi-syyskuussa dataikkunaan lisättiin uusia investointi-ilmoituksia lähes 52 miljardin euron edestä, kun edeltävänä vuonna vastaavalla ajanjaksolla luku oli vajaat 24 miljardia euroa.

Viimeisen 12 kuukauden aikana voimakas buumi on nähty aurinkovoimassa ja vedyssä. Aurinkovoimahankkeita ja vetyhankkeita on molempia nyt vireillä lähes kuusinkertaisesti vuodentakaiseen verrattuna. Merituulivoimasuunnitelmat ovat 3,5-kertaistuneet yli 60 miljardin euron tasolle.

Myös energiakriisin vaikutukset näkyvät dataikkunassa. Lämmityksen sähköistymiseen liittyvien hankkeiden summa on kasvanut 9-kertaiseksi, hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvien 2,5-kertaiseksi ja lämpöpumppuhankkeiden määrä lähes 2-kertaiseksi vuoden kuluessa.

Energian ohella tarvitaan investointeja teollisuuteen

Vihreiden investointien dataikkuna osoittaa Suomen haasteen uudessa tilanteessa, arvioi EK:n johtaja Ulla Heinonen:

”Puhtaan sähköntuotannon rinnalla täytyisi saada liikkeelle merkittävästi lisää teollisia tuotanto- ja teknologiahankkeita. Jotta puhdasta sähköntuotantoa uskalletaan Suomeen rakentaa vauhdilla tulevaisuudessakin, pitäisi investointipäätöksiä saada vastaavasti myös sähköä käyttävän teollisuuden puolelta. Kestävän talouskasvun läpimurto onnistuu vain, jos koko vähähiilinen arvoketju saadaan Suomessa lentoon. Toimintaympäristön uudistusten on tuettava tätä. Teolliset investoinnit tarvitsevat tuekseen mittavasti palveluita, mikä on huomioitava myös elinkeinopolitiikassa.”

EK:n vihreiden investointien dataikkuna