EK:n yrityskysely: Koronan toinen aalto näkyy nyt myös yrityskentässä

23.11.2020

Yritysten tilanne on uudelleen vaikeutumassa. Yli neljännes yrityksistä on joutunut lomauttamaan kuluneen kuukauden aikana. Jopa kolmannes arvioi etätyön vähentävän niiden myyntiä, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Koronan toinen aalto pyyhkii nyt myös yritysten yli, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Uusi kustannustuki pitää saada nopeasti ja joustavasti yritysten käyttöön, sillä pk-sektorin hätä on uudelleen syvenemässä. Euroopan maiden laajat sulkutoimet heijastuvat paitsi vientiyrityksiin, myös niiden alihankintaketjuihin. Positiivista on kuitenkin se, että lomautuksia tehneet yritykset ovat yhä pystyneet suurelta osin välttämään irtisanomisia.”

EK:n yrityskyselyn keskeisimmät tulokset:

Yritysten työllisyystilanne heikentynyt

  • 26 prosenttia yrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään edellisen 30 päivän aikana (20 prosenttia syyskuussa).
  • 11 prosenttia yrityksistä on irtisanonut henkilöstöään edellisen 30 päivän aikana (7 prosenttia syyskuussa). Lisäksi 9 prosenttia varautuu irtisanomisiin lähiviikkoina.
  • Kaikkiaan yli puolet yrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään jossain vaiheessa maaliskuussa käynnistyneen koronakriisin aikana. Lähes 80 prosenttia lomauttaneista yrityksistä on kuitenkin onnistunut toistaiseksi välttämään irtisanomiset.
  • 6 prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin lähikuukausina (4 prosenttia syyskuussa). Tilanne voi kuitenkin jyrkästikin vaihdella yksittäisten toimialojen välillä.

Koronarajoitukset ja etätyö vaikeuttavat yritystoimintaa

  • 46 prosenttia yrityksistä arvioi, että Euroopan tiukat koronarajoitukset haittaavat niiden yritystoimintaa. Nolla prosenttia arvioi niiden edistävän yritystoimintaa.
  • 36 prosenttia yrityksistä arvioi, että etätyö vähentää myyntiä uusille asiakkaille. 5 prosenttia arvioi etätyön edistävän uusasiakasmyyntiä.
  • 31 prosenttia yrityksistä raportoi etätyön vähentävän myyntiä nykyisille asiakkaille. 4 prosentin mielestä se edistää myyntiä.

Kustannustuki tulee tarpeeseen

  • 48 prosenttia yrityksistä aikoo hakea joulukuussa avautuvaa kustannustukea. Niistä kuitenkin vain kolmasosa uskoo täyttävänsä rahoituskriteerit.

Yritysten joulujuhlat eivät siirtyneet verkkoon

  • 64 prosenttia yrityksistä ei järjestä tänä vuonna pikkujouluja koronan takia. 21 prosenttia järjestää pikkujoulun fyysisenä tilaisuutena esimerkiksi yrityksen tiloissa tai ravintolassa. 3 prosenttia viettää sitä ulkoilmatapahtumana. Vain 4 prosenttia järjestää pikkujoulun etäyhteyden kautta.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 232 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 16. – 18.11.2020. Tulosten luotettavuutta vahvistaa se, että painokertoimien ansiosta ne ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin infografiikan  muodossa.