Enemmistö suomalaisista valmis rajoittamaan lakko-oikeuksia

18.04.2019

Suomalaisista 57 prosenttia on valmis rajoittamaan ns. tukilakot niin, että huomattavia vahinkoja ulkopuolisille yrityksille tai kansalaisille ei sallittaisi. Samoin yli puolet suomalaisista (54 %) on valmis rajoittamaan poliittiset lakot muiden Pohjoismaiden tasolle. Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimuksen maaliskuussa tekemästä 1200 henkilön kyselystä. Virhemarginaali otoksessa on 2,5 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2018 EK:n jäsenyrityksissä työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden määrä ja työaikamenetykset yli kymmenkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Yleisin syy kasvuun olivat ay-liikkeen poliittiset painostustoimet.

– Tulevan hallituksen pitää uudistaa vanhentunut työrauhalainsäädäntö. Meidän tulee päästä lainsäädännössä kilpailijamaiden tasolle, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Viime vuosina tukilakot ovat aiheuttaneet suuria vahinkoja myös kiistan ulkopuolisille tahoille. Tukilakoissa kiistan ulkopuolinen ay-liitto tukee toista liittoa. Tällöin vahinkoja tulee myös kiistan ulkopuolisille yrityksille ja kansalaisille. Taloustutkimuksen kyselyssä suomalaiset ovat valmiita rajoittamaan näitä tukityötaisteluja: 57 prosenttia kansalaisista on valmis rajoittamaan tukityötaisteluja niin, että huomattavia vahinkoja ulkopuolisille tahoille ei pidettäisi sallittuina.

Taloustutkimus kysyi myös ”Pitäisikö laittomista eli työehtosopimuksen voimassaoloaikana pidetyistä lakoista tuomittavia sakkoja tai korvauksia korottaa siten, että ne estäisivät laittomia lakkoja tehokkaasti?” Yli puolet (52%) vastaajista on kysymyksestä joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

– Lakkosakkojen korottaminen vähentäisi varmasti laittomia lakkoja. On hienoa, että laittomien lakkojen vähentäminen saa kansalaisten keskuudessa tukea, jotta tässäkin suhteessa olisimme kilpailijamaiden tasolla, Häkämies sanoo.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen haastattelut: viestintäjohtaja Jenni Järvelä p. 040 556 7156