Helsingin seutu neljänneksi parhain EK:n Kuntarankingissa

Helsingin seutukunta on Suomen neljänneksi paras alue yrityksille, ilmenee EK:n tekemästä Kuntaranking-tutkimuksesta. Sen sijoitus parani yhdellä pykälällä verrattuna edelliseen tutkimukseen vuonna 2015.

Helsingin seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa, Vihti.

Yrityskyselyn keskeiset havainnot Helsingin seutukunnassa

Helsingin seudun yrittäjyysaktiivisuus ja alueen kuntien taloudelliset toimintaedellytykset ovat selvästi keskimääräistä paremmat. Yritysilmapiiri, päätöksenteko ja kuntien yrityspalvelut ovat yritysjohtajien mielestä kohtuullisella tasolla.

  • Yritysjohtajista 30 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 24 prosenttia arvioi sen heikoksi (keskiarvo 3,0 asteikolla 1-5). Arviot ovat hieman koko maan keskitasoa kriittisempiä.
  • Yleistä yritysilmapiiriä piti hyvänä 39 prosenttia vastaajista, kun sen arvioi heikoksi 24 prosenttia. Tyytyväisyyden taso vastaa pitkälti muun maan tilannetta. Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä.
  • Kunnallisen päätöksenteon yrityslähtöisyyden osalta mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti: tyytymättömiä oli 29 prosenttia, kun tyytyväisiä oli 27 prosenttia. Arviot ovat muihin seutukuntiin verrattuna keskimääräistä kriittisempiä. Päätöksenteon yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin tutkimuksessa muun muassa päätösten yritysvaikutusarviointien toteutumista ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.
  • Yrityspalveluita arvioitiin kriittisemmin: 31 prosenttia arvioi niiden olevan heikolla tasolla ja 17 prosenttia piti niitä hyvinä. Palveluita arvioitiin siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.
  • Palvelurakenteisiin tyytymättömiä (32 prosenttia) oli edelleen enemmän kuin niihin tyytyväisiä (19 prosenttia). Palvelurakenteilla tarkoitettiin erityisesti sitä, millaiset mahdollisuudet ne tarjoavat yrityksille osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen.
  • Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemman kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia. Kuntakohtaisessa vertailussa Helsinki menestyi seudun kaupungeista parhaiten ja sijoittui seitsemänneksi niukasti ennen Espoota. Vantaa oli 50 kunnan vertailussa sijalla 16.

 

Helsingin seutukunta
Vastaajina 545 yritysjohtajaa, joiden yrityksissä oli yhteensä 65 779 työntekijää

Heikko

(%)

Kohtalainen (%)

 

Hyvä (%)

 

Saldoluku

 

Elinkeinopolitiikan arvosana 24 46 30 6
Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia 6 13 81 75
Yritysilmaston laatu (17 väittämää)
        Yleinen yritysilmapiiri 24 37 39 15
        Päätöksenteon yrityslähtöisyys 29 44 27 -2
        Yrityspalvelut 31 52 17 -14
       Palvelurakenteet 32 49 19 -13

Tutustu Kuntaranking-tuloksiin tarkemmin