Jyväskylän seutu yllätti ja nousi EK:n Kuntarankingin sijalle kymmenen

Jyväskylän seutukunta on Suomen kymmenenneksi paras alue yrityksille, ilmenee EK:n Kuntaranking-tutkimuksesta. Se oli iso yllättäjä noustessaan 25 seutukunnan vertailussa kymmenen pykälää ylöspäin verrattuna edelliseen Kuntaranking-tutkimukseen vuonna 2015.

Jyväskylän seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

Yrityskyselyn keskeiset havainnot Jyväskylän seudulla

Isoin muutos on tapahtunut paikallisten yritysjohtajien arvioissa: ne olivat kehittyneet kahdessa vuodessa merkittävästi myönteisempään suuntaan, vaikka olivatkin yhä maan keskitasoa kriittisempiä. Tilastovertailussa Jyväskylän alueen kunnat menestyivät hieman keskimääräistä paremmin.

  • Yritysjohtajista 32 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 30 prosenttia arvioi sen heikoksi. Keskiarvo oli 3,0 (asteikko 1 erittäin heikko – 5 erittäin hyvä). Arviot paranivat, vaikka olivat yhä koko maan keskiarvoa (3,1) hieman alhaisempia.
  • 39 prosenttia piti yleistä yritysilmapiiriä hyvänä ja 31 prosenttia heikkona. Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä.
  • Päätöksenteon yrityslähtöisyys oli lähellä maan keskitasoa. Arviot jäivät plussan puolelle, kun hyvän arvosanan antoi 35 prosenttia ja heikon 30 prosenttia. Yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin muun muassa päätösten yritysvaikutusarviointien toteutumista ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.
  • Paikallisten yrityspalveluiden osalta yritykset olivat kriittisempiä. Tyytymättömiä oli 34 prosenttia ja tyytyväisiä 23 prosenttia. Palveluita arvioitiin siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.
  • Palvelurakenteissa on kehitettävää: tyytymättömien vastaajien osuus oli 32 prosenttia ja tyytyväisten 22 prosenttia. Tilanne on tosin maanlaajuisessa vertailussa keskimääräistä valoisampi. Palvelurakenteilla tarkoitettiin erityisesti sitä, millaiset mahdollisuudet ne tarjoavat yrityksille osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen.
  • Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemman kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia. Tällöin Jyväskylä oli 50 kunnan vertailussa sijalla 22 (vuonna 2015 sijoitus oli 30).

 

Jyväskylän seutukunta

Vastaajina oli 75 yritystä, joiden yrityksissä oli 5 383 työntekijää

Heikko (%) Kohtalainen (%) Hyvä (%) Saldoluku
Elinkeinopolitiikan arvosana 30 38 32 2
Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia 6 16 78 72
Yritysilmaston laatu (17 väittämää)
     Yleinen yritysilmapiiri 31 30 39 8
     Päätöksenteon yrityslähtöisyys 30 35 35 5
     Yrityspalvelut 34 43 23 -11
     Palvelurakenteet 32 46 22 -10

 

Tutustu Kuntaranking-tuloksiin tarkemmin EK:n verkkosivuilla

– Jyväskylän seudun tulokset infografiikan muodossa.
– Valtakunnalliset tulokset tiedotteen ja infografiikan muodossa sekä yhteenveto 25 seutukunnan sijoituksista. Infografiikka sisältää tuloksia myös tarkemmalla kuntatasolla, joskin ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia.
– Tiedotteet Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion ja Seinäjoen seudun tuloksista.
– EK:n viestit kuntavaaleihin ja www.toimivakunta.fi