Kuopion seutu nousi sijalle 12 EK:n Kuntarankingissä

Kuopion seutukunta nosti sijoitustaan yhden pykälän ja se nousi 25 seudun vertailussa sijalle 12, ilmenee EK:n Kuntaranking-tutkimuksesta. Kuopion alue pärjää tilastovertailussa hieman keskimääräistä heikommin, mutta paikallisten yritysjohtajien arviot ovat yhä maan keskitasoa myönteisempiä. Muutokset edelliseen vuoden 2015 Kuntaranking-tutkimukseen ovat hyvin pieniä.

Kuopion seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset Kuopion ja Siilinjärven kunnista.

Yrityskyselyn keskeiset havainnot Kuopion seutukunnassa

  • Yritysjohtajista 37 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 26 prosenttia arvioi sen heikoksi. Keskiarvo oli 3,2 (asteikko 1 erittäin heikko – 5 erittäin hyvä). Arviot ovat hieman koko maan keskiarvoa paremmat (3,1).
  • Yleistä yritysilmapiiriä koskevat arviot olivat Kuopion alueella reilusti plussan puolella: 45 prosenttia piti sitä hyvänä, kun 26 prosenttia arvioi sen heikoksi. Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä.
  • 37 prosenttia piti päätöksenteon yrityslähtöisyyttä hyvänä ja 28 prosenttia arvioi sen heikoksi. Yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin muun muassa päätösten yritysvaikutusarviointien toteutumista ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.
  • Paikallisiin yrityspalveluihin tyytyväisiä oli 26 prosenttia vastaajista, kun tyytymättömien osuus oli 30 prosenttia. Yrityspalveluita arvioitiin erityisesti siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua erilaisissa toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.
  • Myös palvelurakenteita arvioitaessa tyytymättömien osuus (31 prosenttia) ylitti tyytyväisten osuuden (25 prosenttia), mutta tilannetta arvioitiin koko maata selvästi myönteisemmin. Palvelurakenteilla tarkoitettiin tutkimuksessa erityisesti sitä, millaiset mahdollisuudet ne tarjoavat yrityksille osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen.
  • Pohjois-Savon osalta vertailussa oli mukana Kuopion seudun ohella myös Ylä-Savon seutukunta. Se ylsi sijalle 11. Ylä-Savon hieman keskimääräistä parempi sijoitus on seurausta yritysjohtajien selvästi koko maata myönteisemmästä suhtautumisesta oman kotiseutunsa toimintaympäristöön.
  • Tutkimuksessa selvitettiin myös tarkemman kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia. Kuntakohtaisessa vertailussa Kuopio oli 50 kunnan vertailussa sijalla 32 ja Iisalmi sijalla 42.

 

Kuopion seutukunta

Vastaajina 64 yritysjohtajaa, joiden yrityksissä oli yhteensä 3 943 työntekijää

Heikko (%) Kohtalainen (%) Hyvä (%) Saldoluku
Elinkeinopolitiikan arvosana 26 37 37 11
Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia 7 16 77 70
Yritysilmaston laatu (17 väittämää)
    Yleinen yritysilmapiiri 26 29 45 19
    Päätöksenteon yrityslähtöisyys 28 35 37 9
    Yrityspalvelut 30 44 26 -4
    Palvelurakenteet 31 44 25 -6

 

Tutustu Kuntaranking-tuloksiin tarkemmin EK:n verkkosivuilla

• Kuopion seudun tulokset infografiikan muodossa.
• Valtakunnalliset tulokset tiedotteen ja infografiikan muodossa sekä yhteenveto 25 seutukunnan sijoituksista. Infografiikka sisältää tuloksia myös tarkemmalla kuntatasolla, joskin ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia.
• Tiedotteet myös Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Seinäjoen seudun tuloksista.
• EK:n viestit kuntavaaleihinja www.toimivakunta.fi