Seinäjoen seutu jatkaa EK:n Kuntarankingin kärjessä

Seinäjoen seutukunta on Suomen paras alue yrityksille, ilmenee EK:n Kuntaranking-tutkimuksesta. Se vei 25 seudun vertailussa kärkisijan jo kolmannen kerran peräkkäin.

Seinäjoen seutukunnan tulokset kattoivat tilastotiedot ja yrityskyselyn vastaukset seuraavista kunnista: Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki.

Yrityskyselyn keskeiset havainnot Seinäjoen seutukunnassa

Seinäjoki menestyy keskimääräistä paremmin kaikilla tutkimuksen eri osa-alueilla. Yritysjohtajien mielipiteet ovat koko maan keskiarvoa merkittävästi myönteisemmät:

  • Yritysjohtajista 46 prosenttia piti kunnissa toteutettua elinkeinopolitiikkaa hyvänä ja 20 prosenttia arvioi sen heikoksi. Seinäjoen alueella keskiarvo oli 3,3, kun koko maan keskiarvo oli 3,1 (asteikko 1 erittäin heikko – 5 erittäin hyvä).
  • Myös yleistä yritysilmapiiriä arvioitiin keskitasoa myönteisemmin: tyytyväisten osuus oli 55 %, kun tyytymättömien osuus oli 19 %. Yleisellä yritysilmapiirillä tarkoitettiin tutkimuksessa yrittäjyystuntemusta, alueen yritysten tarpeiden tunnistamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä.
  • Myös päätöksenteon yrityslähtöisyyttä koskevissa arvioissa jäätiin reippaasti plussan puolelle: 54 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä ja 23 prosenttia tyytymättömiä. Yrityslähtöisyydellä tarkoitettiin tutkimuksessa mm. päätösten yritysvaikutusarviointien toteutumista ja muita yrityslähtöisiä toimintatapoja.
  • Paikallisten yrityspalveluiden osalta mielipiteet jakaantuivat tasaisemmin: 31 prosenttia yrityksistä antoi hyvän arvosanan ja 28 prosenttia heikon. Palveluita arvioitiin siitä näkökulmasta, saivatko yritykset tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua erilaisissa toimitila-, rahoitus- ja neuvontapalveluissa riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.
  • Palvelurakenteisiin tyytyväisiä (30 %) oli enemmän kuin niihin tyytymättömiä (22 %), mikä on muuta maata huomattavasti parempi taso. Palvelurakenteilla tarkoitettiin erityisesti sitä, millaiset mahdollisuudet ne tarjoavat yrityksille osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen.
  • Selvitimme myös kuntatason tuloksia, mutta ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia. Seinäjoki nousi 50 kunnan vertailussa sijalta 11 sijalle 6. Kauhava ylsi vertailussa sijalle 17.

Seinäjoen seutukunta

Vastaajina 50 yritysjohtajaa, joiden yrityksissä oli yhteensä 2 481 työntekijää

Heikko (%) Kohtalainen (%) Hyvä (%) Saldoluku
Elinkeinopolitiikan arvosana 20 34 46 26
Sijainti vastaa toiminnan vaatimuksia 6 14 80 74
Yritysilmaston laatu (17 väittämää)
     Yleinen yritysilmapiiri 19 26 55 36
     Päätöksenteon yrityslähtöisyys 23 23 54 31
     Yrityspalvelut 28 41 31 3
     Palvelurakenteet 22 48 30 8

Tutustu Kuntaranking-tuloksiin tarkemmin

– Seinäjoen seudun tulokset infografiikan muodossa.
– Valtakunnalliset tulokset tiedotteen ja infografiikan muodossa sekä yhteenveto 25 seutukunnan sijoituksista. Infografiikka sisältää tuloksia myös tarkemmalla kuntatasolla, joskin ne ovat seutuvertailua suuntaa-antavampia.
– Tiedotteet myös Helsingin, Turun, Oulun, Jyväskylän, Tampereen ja Kuopion seudun tuloksista.
– EK:n viestit kuntavaaleihin ja toimivakunta.fi