Lisää paukkuja pk-yritysten kansainvälistymiseen

15.05.2013

Pk-yritysten kansainvälistymisaktiivisuus on ennätyskorkealla. Aikomukset kansainvälistyä ovat kuitenkin säilyneet ennallaan viimeisen vuoden aikana, ja kansainvälistyviä yrityksiä tarvitaan lisää. Uuden yritystoiminnan aloittamista ulkomailla suunnittelee reilut 10 prosenttia yrityksistä. Nykyisen toimintansa laajentamista kohdemarkkinoille harkitsee puolestaan noin neljännes yrityksistä.

Tiedot ilmenevät EK:n Pk-toimintaympäristökyselystä, johon vastasi yhteensä 541 yrittäjää ja yritysjohtajaa. Kyselyssä selvitettiin hallituksen toimia yrittäjyyden edistämiseksi, toiminnan kansainvälistämistä, rahoituksen saatavuutta ja maksuaikoja.

– Suomeen tarvitaan nopeasti lisää kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä. Meillä on kansainvälistyviä yrityksiä edelleen merkittävästi vähemmän kuin useimmissa EU-maissa. Laajentaminen ulkomaille vahvistaa useimmiten myös kotimaan toimintoja, muistuttaa EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen.

Kymmenen prosenttia harkitsee nykyisten toimintojen siirtoa

Joka kymmenes vastaajista piti todennäköisenä, että yritys ei laajene kansainvälistyen vaan päinvastoin siirtää osan tai koko toimintansa pois Suomesta seuraavan kolmen vuoden aikana. Luku on sama kuin edellisessä kyselyssä puolitoista vuotta sitten. Suunnitelmien taustalla on pk-yrittäjien turhautuminen Suomen raskaaseen kustannustasoon.

Erityisesti työvoimakustannukset ovat viime vuosina kehittyneet epäedulliseen suuntaan ja heikentäneet suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Varsinkin teollisuudessa ja keskisuurissa yrityksissä ollaan tyytymättömiä nykyiseen kustannustasoon ja säädösympäristöön. Niiden koetaan luovan jatkuvasti uusia rasitteita pk-yrityksille.

Maksuaikojen pidentyminen huolestuttaa

Yritysten keskimääräiset maksuajat ovat myös Suomessa aavistuksen pidentyneet. Erityisen huolestuttavaa on suuri hajonta eri toimialojen ja yritysten tilanteissa.

– Varsinkin kansainvälisissä alihankintaverkostoissa toimivilla pk-yrityksillä on nyt haasteita käyttöpääoman kanssa, kun suuret kansainväliset yhtiöt lykkäävät laskujensa maksamista ja ilmoittavat maksuaikojensa pidentämisestä, sanoo Mäkinen.

Myönteistä on, että suomalaiset pk-yritykset saavat edelleen suhteellisen hyvin rahoitusta verrattuna muuhun Eurooppaan. Merkittävistä rahoitusvaikeuksista kärsii kuitenkin noin 7 prosenttia pk-yrityksistä.

Maan hallitus sai EK:n selvityksessä yrittäjiltä kohtuullisen arvosanan. Hallituksen kykyä tehdä yrittäjyyttä ja työllisyyttä edistäviä päätöksiä pidetään silti korkeintaan keskinkertaisena. Yrittäjät odottavat konkreettisia päätöksiä etenkin työllisyyden parantamisesta.

Lisätietoja:
Pentti Mäkinen, PK-johtaja, EK, p. 09 4202 2604