Maan hallitukselta oikea päätös: Veropäätökset luovat pohjaa kasvulle

13.11.2013

Maan hallituksen jo kehysriihessä päättämä ja tänään vahvistettu yhteisöveron alennus 20 prosenttiin parantaa kilpailukykyä ja luo pohjan kasvulle ja työllisyyden parantamiselle. Päätös vaikuttaa myönteisesti myös investointeihin ja voittojen tulouttamiseen Suomeen.

– Kun suhdanne oikenee, veropäätös vaikuttaa varmasti investointien päätymiseen Suomeen ja auttaa pitämään jo Suomessa olevat toiminnot elinkelpoisina. Veropäätöksen vaikutukset näkyvät vasta useamman vuoden aikana ja siksi lähiajan odotusten on oltava realistisia, muistuttaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tyytyväinen, että maan hallitus perui budjettiriihessä tekemänsä päätöksen leikata pitkäaikaisten investointien veropoistoja. Poistojen leikkaaminen olisi sopinut huonosti suhdannetilanteeseen, sillä se olisi vähentänyt investointihalukkuutta ja saattanut Suomen myös kansainvälisessä vertailussa epäedelliseen asemaan.

– Valitettavaa sen sijaan on, että matkailu- ja ravintola-alan työllisyyttä heikennetään poistamalla edustuskulujen verovähennysoikeus. Matkailu on ollut yksi Suomen kasvualoista, ja nyt sen tilannetta heikennetään merkittävästi, huomauttaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EK:lle on pettymys myös se, että hallitus pitää edelleen kiinni voimalaitosverosta, vaikka se heikentää vientiteollisuuden kilpailukykyä ja siirtyy myös kuluttajien sähkölaskuun.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jyri Häkämies puh. 09 4202 2400