Mikko Pukkinen: Investointeja vauhditettava pikaisesti

15.02.2012

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mielestä vuorineuvos Jorma Elorannan tänään julkaisema raportti sisältää useita ehdotuksia, jotka on syytä toteuttaa mahdollisimman pian.

-Tärkeintä on Elorannan ehdotuksen mukaisesti huolehtia siitä, että yrityksillä on Suomessa vähintään yhtä hyvä toimintaympäristö kuin kilpailijamaissa. Uusien investointien houkutteleminen edellyttää kuitenkin, että meidän on oltava joissain asioissa jopa kiinnostavampi kuin kilpailijamaat, korostaa EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen.

– Raportti on hallittu ja hyvä kokonaisuus. Toivottavasti maan hallitus tarttuu toimenpide-ehdotuksiin jo maaliskuun kehysriihessä. Tämä antaa hyvän pohjan kehittää suomalaista teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa, painottaa Pukkinen.

Verotus vauhdittamaan investointeja

EK:n näkemyksen mukaan raportissa esitetyt verolinjaukset ovat perusteltuja. Verotus on voimakkain keino houkuttaa investointeja tai karkottaa niitä. Verotusta on Suomessakin käytetty ja pitää jatkossa käyttää entistä rohkeammin investointien vauhdittamiseen.

Yhteisöverokannan rohkea alentaminen on kaikkein yksinkertaisin investointien vauhdituskeino. Yhteisöveroa pitäisi alentaa niin paljon, että se antaa oikean signaalin Suomen talouden kasvuhalusta ja yrittämiseen kannustavasta toimintaympäristöstä. Tärkeää on samalla vahvistaa kustannuskilpailukykyä muilla veroratkaisuilla, kuten energiaverotusta keventämällä.

Eloranta ehdottaa useita muitakin verotuksen keinoja investointien lisäämiseksi. EK pitää tärkeänä, että Tekesin toimintaa täydennetään t&k-verokkannustimella. Se tulee toteuttaa tavalla, joka kannustaa erityisesti pk-yrityksiä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Yritysten kansainvälistä kilpailukykyä voidaan samoin parantaa ottamalla käyttöön raportissa esitetty innovaatioboxi-järjestelmä.

– Raportin mukaisesti investointeja on vauhditettava myös korotetuilla veropoistoilla. Jotta tämä toimenpide olisi riittävän tehokas, tulisi samalla ottaa määräajaksi käyttöön vapaat poisto-oikeudet, Pukkinen esittää.

Perusedellytykset kuntoon

On myönteistä, että selvitysmies on nostanut vahvasti esiin energian, infrastruktuurin ja logistiikan merkityksen. Ne ovat yrityksille yhä tärkeämpiä kilpailukykytekijöitä. Toimenpiteillä onkin tähdättävä siihen, että energiasta ja logistiikasta tehdään Suomelle kilpailuetu. Toimiva infrastruktuuri on välttämätöntä myös luonnonvarojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

– Luonnonvarat on yksi Suomen vahvuuksista, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia biotaloudelle sekä mineraalien hyödyntämiselle ja jalostamiselle. Suomen mineraali- ja kaivosklusterin vahvistaminen on mahdollista, mutta se edellyttää määrätietoista ja pitkäjänteistä politiikkaa, muistuttaa Mikko Pukkinen.

Eloranta nostaa myös työmarkkinoiden toimivuuden puutteet näkyvästi esiin kilpailukykytekijöinä. Toimivat työmarkkinat onkin nähtävä keskeisenä investointihalukkuuteen vaikuttavana tekijänä. EK pitää työmarkkinoiden jatkuvaa kehittämistä tärkeänä. Jäykkyyksien purkaminen ja joustavuuden lisääminen ovat tarpeen.