Pk-Pulssin tulokset: Viidennes yrittäjistä pohtii yrityksestä luopumista

Kysyntänäkymät ovat kääntyneet plussalle lähes koko pk-sektorilla, mutta kasvuhalut ovat yhä vaisut. Viidennes työnantajayrittäjistä harkitsee firmastaan luopumista joko yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai lopettamalla. Vahvimmin kasvua haetaan Uudellamaalla ja Länsi-Suomessa, ilmenee EK:n tekemästä puolivuosittaisesta Pk-Pulssi-yrityskyselystä.

  • Kysyntä on viimeisen 12 kuukauden aikana piristynyt kaikissa yritysluokissa. Erityisen myönteistä kehitys on ollut vähintään 30 prosentin kasvua tavoittelevissa yrityksissä, joista yksikään ei ilmoittanut kysynnän hiipumisesta ja 83 prosenttia raportoi sen lisääntymisestä.
  • Yli puolet yrityksistä kuitenkin tyytyy kasvun sijaan markkina-aseman säilyttämiseen. Kasvuhakuisten eli vähintään 10 prosentin liikevaihdon kasvua tavoittelevien yritysten osuus on edellisen vuoden aikana vähentynyt kuusi prosenttiyksikköä.
  • Viidennes työnantajayrittäjistä pohtii yrityksestään luopumista. Omistajanvaihdos on siis ajankohtainen noin 16 000 yrityksessä.
  • Investointiaktiivisuudessa on tapahtunut positiivinen käänne. Myönteisintä kehitys on ollut 10–29 prosentin kasvua tavoittelevissa yrityksissä, joista 45 prosenttia ilmoitti investointien lisääntymisestä ja vain 5 prosenttia niiden vähentymisestä. Aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä investointien supistuminen on pysähtynyt.
  • Positiivinen vire ei näy vielä merkittävästi työllisyydessä tai ulkomaankaupassa.

Pk-Pulssi kertoo myös suuntaa-antavia alueellisia tuloksia:

  • Kasvuhakuisia, vähintään 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua tavoittelevia yrityksiä esiintyi eniten Uudellamaalla (osuus 56 prosenttia alueen yrityksistä) ja Länsi-Suomessa (osuus 47 prosenttia).
  • Itä- ja Pohjois-Suomessa pk-kenttä on erityisen polarisoitunut: kasvuhakuisten (osuus 36 prosenttia) ja muiden pk-yritysten tilannearviot erosivat toisistaan muuta maata jyrkemmin.

EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen näkee Pk-Pulssin tulosten taustalla taantuman painolastin:

– Talouskasvun osalta takana on kymmenen menetettyä vuotta, eikä yhden kvartaalin BKT-kasvu riitä vielä sysäämään pk-sektoria nousuun. Kasvua lannistavat myös konkreettiset lainsäädännön ja verotuksen kynnykset sekä yhteiskunnalliset asenteet.

EK:n PK-johtaja Jouni Hakala toivoo tulosten herättävän päättäjien huomion:

– Talouden avainkysymys on, kuinka saamme laajan pk-sektorin kasvupotentiaalin toteutumaan täydessä mitassaan. Siihen tarvitaan vahvaa tahtotilaa ja käytännön tekoja, jotka tarjoavat pk-yrittäjille valoisaa näkymää ja kasvua tukevaa toimintaympäristöä vuosiksi eteenpäin. Vain siten on mahdollista pysäyttää työnantajayritysten määrän laskusuunta.

– Omistajanvaihdosten sujuvoittaminen olisi elintärkeä tapa lisätä kasvuhalua. Olennaista on myös varmistaa, että niin kasvupalvelu-uudistus kuin Team Finlandin seuraava vaihe saadaan maaliin onnistuneesti.

EK:n toteuttama Pk-Pulssi selvittää kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arvioita toteutuneesta ja tulevasta kehityksestään. Pk-pulssiin vastasi toukokuussa 2017 yhteensä 446 yritystä. Aineiston analysoimisessa on hyödynnetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä pk-työnantajayritysten perusjoukkoon.

Tutustu aineistoihin infografiikan ja raportin muodossa. Lue myös PK-johtaja Jouni Hakalan bloggaus.