Ulkomaiset huippujohtajat Suomessa: vetovoimatekijänä työkulttuuri, haasteena vaikeapääsyiset verkostot ja suomenkielinen arki  

18.10.2019

EK kartoitti ulkomailta muuttaneiden huippujohtajien näkemyksiä siitä, millaista Suomessa on tehdä uraa ja asua. Puolison heikot työllistymisnäkymät osoittautuivat lähes yhtä suureksi ongelmaksi kuin Suomen korkea verotus. Vaikeasti avautuvat verkostot koettiin haittana niin töissä kuin vapaa-ajalla. Yritysten työkulttuuria ja vakaata toimintaympäristöä pidettiin Suomen vahvuutena.

EK on mukana hakemassa uusia keinoja, kuinka houkutella Suomeen kansainvälisiä talentteja. Tätä varten olemme kartoittaneet ulkomailta muuttaneiden huippujohtajien kokemuksia Suomessa työskentelystä ja elämisestä. Kyselyyn vastasi vajaa 60 henkilöä, jotka toimivat maassamme merkittävän konsernin tai kasvuyrityksen ylimmässä johdossa.

Keskeiset tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

  • 56 prosenttia arvioi, että työkulttuuri ja positiivinen ilmapiiri ovat Suomen ehdoton vahvuus.
  • Harkitessaan Suomeen muuttoa tai tänne jäämistä yritysjohtajan vaakakupissa painaa korostetun paljon arjen sujuminen ja koko perheen viihtyminen. 60 prosenttia arvioi, että puolison vaikea työllistyminen on huomattava tai jonkinasteinen heikkous.
  • Yli puolet vastaajista nosti korkean tuloverotuksen Suomeen muuton varjopuoleksi, vaikka ymmärrystäkin sen korkealle tasolle löytyy. Viidennes kritisoi yritysverotuksen korkeaa tasoa.
  • Kolmannes kohtaa Suomeen muutettuaan vaikeuksia päästä sisälle ammatillisiin ja myös sosiaalisiin verkostoihin. Kieli oli yllättävän suuri ongelma: myös uraihmisten välinen vuorovaikutus tapahtuu pitkälti suomeksi.
  • Julkisten peruspalveluiden tasoa arvostettiin, sen sijaan englanninkielisten päivähoidon ja kouluopetuksen niukkuus koetaan ongelmalliseksi.
  • Suomen vakaa toimintaympäristö koetaan liiketoiminnalle hyväksi, mutta työlainsäädännön jäykkyydet hiertävät.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan kansainvälisten yritysjohtajien viestejä on syytä kuunnella tarkasti:

”Näillä vaikuttajilla on paitsi omakohtaisia kokemuksia Suomen vetovoimasta, myös vaikutusvaltaa siihen, kuinka tänne on mahdollista houkutella jatkossa maailmalta huippuosaajia ja yritysjohtajia. Sitoudumme hyödyntämään arvokasta palautetta edunvalvonnassa ja viemään viestejä myös päättäjille.”

Tutustu tuloksiin tarkemmin oheisen infografiikan muodossa.