Uusi kampanja alkaa: tavoitteena 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin

EK, Boardio ja Tekes käynnistävät kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä neuvonantajien käyttöä suomalaisissa pk-yrityksissä.

kattelyValtaosa yrittäjistä tunnistaa yrityksessään osaamisvajeita, jotka hidastavat liiketoiminnan kasvua. Puutteita esiintyy varsinkin digitaidoissa, kansainvälistymisvalmiuksissa ja rahoitusosaamisessa.

Yksi joustava keino yrityksen osaamisen lisäämiseen on mentorin tai yksittäisen neuvonantajan hyödyntäminen. Myös ulkopuolisen osaajan rekrytoiminen hallitukseen tai neuvonantajatiimin jäseneksi voi tuoda yritykseen uudenlaista näkökulmaa. Esimerkiksi EK:n pk-toimintaympäristökyselyjen perusteella neuvonantajia hyödynnetään kuitenkin suhteellisen vähän ja ns. neuvonantajatiimejä esiintyy lähinnä kasvuhakuisten yrittäjien yrityksissä.

Kynnystä neuvonantajan käyttämiseen nostaa se, että asiasta tiedetään vähän, sopivan neuvonantajan löytämistä pidetään vaikeana ja ulkopuolisen osaamisen hankkimista kalliina.

Talouden turbulenssi ja toimintaympäristön myllerrys lisäävät tarvetta

Digitalisaatio, globalisaatio, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos muuttavat yritysten toimintaedellytyksiä ja avaavat uusia yrittäjyysmahdollisuuksia. Myllerryksessä pärjääminen edellyttää yrityksiltä uudenlaisia toimintamalleja ja usein myös aikaisemmasta poikkeavaa osaamista.

Yhä useammassa yrityksessä kaivataankin nyt osaavia neuvonantajia, joiden uskotaan auttavan yrityksiä erilaisten kasvupolkujen löytämisessä. Kampanjan taustaselvityksessä jopa kaksi viidesosaa yrityksistä arvioi neuvonantajan mukaantulon lisäävän yrityksen myyntiä yli 10 prosentilla.

”10 000 neuvonantajaa” -kampanja on kaikille avoin, eri organisaatioiden yhteiskampanja, jonka tavoitteena on lisätä neuvonantajien käyttöä suomalaisissa pk-yrityksissä. Kampanjassa välitetään tietoa, jonka avulla neuvonantajia tarvitsevat yritykset löytäisivät tarvitsemansa osaamisen entistä nopeammin ja helpommin. Lisäksi kampanjasivuille kootaan konkreettisia työkaluja ja ohjeita, joilla lasketaan kynnystä neuvonantajan käyttämiselle. Kampanjassa nostetaan esille myös käytännön esimerkkejä siitä miten ja millaisiin tarkoituksiin erilaiset yritykset ovat neuvonantajia käyttäneet. Kampanjan konkreettinen tavoite on saada 10 000 ihmistä kiinnostumaan neuvonantajatehtävistä ja rekisteröitymään aiheen kannalta relevantteihin palveluihin.

Pk-yritys, jos neuvonantajan löytäminen kiinnostaa, yhteystahona toimii Tuomo Virkkunen, Boardio, 040 7503943, tuomo@boardio.com.

Kampanjan käynnistäjät:
Boardio, EK, Tekes

Kampanjassa mukana:
Board Professionals BPF Finland ry., Boardman, Dottir, Ekonomit, Finac, Hallituspartnerit, Helsingin Seudun Kauppakamari, NestorPartners, Sekes, Verkkoteollisuus

Tutustu tarkemmin:
Kampanjan PowerPoint-esittely (PDF)
http://www.10000neuvonantajaa.fi/
https://www.facebook.com/10000neuvonantajaa/
https://twitter.com/10000advisors

Lisätietoja:
Tuomo Virkkunen, toimitusjohtaja, Boardio, 040 7503943, tuomo@boardio.com
Jari Huovinen, johtava asiantuntija, EK, 040 8614582, jari.huovinen@ek.fi
Tapani Nevanpää, advisor, Tekes, 050 5577998, tapani.nevanpaa@tekes.fi