Viestimme EU-vaaleihin: Rakennetaan älykästä ja avointa Eurooppaa

Rakennetaan yhdessä fiksua EU:ta: keskitytään olennaiseen, haetaan ratkaisuja ja ollaan käytännönläheisiä. Tutustu Suomen elinkeinoelämän EU-viesteihin!

Hajanainen EU ei ole kenenkään etu. Siksi EU:n olisi viisasta keskittyä ydinasioihin. Niihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä: vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä vapaaseen kaupankäyntiin. Keskitytään siis ydinasioihin, kompromissivalmiutta unohtamatta.

  • Kehitetään EU:ta aktiivisella, ratkaisuja hakevalla yhteistyöllä.

  • Puolustetaan EU:n yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.

  • Kohti vähähiilistä taloutta EU:ssa ja maailmalla! EU:n kasvihuonepäästöt nettonollaan vuoteen 2050.

  • Vaalitaan sisämarkkinoita ja toimeenpannaan niiden pelisäännöt. Turvataan ihmisten, tavaroiden, palveluiden, rahavirtojen ja myös datan vapaa liikkuvuus.

  • Panostetaan aktiiviseen kauppapolitiikkaan. Varmistetaan, että vientimaamme hyötyy globalisaatiosta myös tulevaisuudessa.

  • Ohjataan riittävästi rahaa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

  • Vahvistetaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ennakoivasti.

Tutustu EU-vaalitavoitteisiimme tarkemmin:

EK:n EU-esite: www.ek.fi/EU2019

 

Kirjoittaja

Kommentit

Kommentoi