Päivittyvä liikennetieto: Rahti ja vientikuljetukset sujuvat; Uudenmaan rajanylityksissä aamuisin jonoa

Tavaraliikenne toimii Suomessa varsin häiriöttömästi verrattuna moniin Etelä-Euroopan maihin. Samoin meille olennaiset Euroopan satamat toimivat hyvin. Uuttamaata koskeva liikkumisrajoitus on ruuhkauttanut aamuisin liikennettä pääteillä.

EK ylläpitää tällä verkkosivulla yleiskuvaa koronan vaikutuksista liikenteeseen, logistiikkaan, ulkomaankaupan reitteihin ja yritysten työntekijöiden liikkumiseen.

Uudenmaan rajanylitykset

 • Liikkumisrajoitus Uudenmaan ja muun maan välillä on ruuhkauttanut aamuisin liikennettä pääteillä.
 • Poliisi teki maanantain kuluessa yli kaksikymmentä tuhatta tarkastusta. Tieto rajoitteista on vähentänyt vapaa-ajan liikkumista, sillä esimerkiksi maanantai puoliyön ja aamuyhdeksän välillä 99,99% liikenteestä sai jatkaa matkaa tarkastuksen jälkeen.
 • On tärkeää, että kaikkien pääteiden rajanylityskohdille avataan oma kaista tavaraliikenteelle, jotta aikataulutettu logistiikka ei häiriinny. Nyt näin ei vielä maanantain tietojen valossa kaikkialla ollut.

Logistiikkapalvelut Suomessa

 • Logistiikassa on toimiva markkina, joka on sopeutunut nopeasti kysynnän muutoksiin. Toistaiseksi tiekuljetuksissa ei ole merkittäviä ongelmia. Rautateiden tavaraliikenne sujuu lähes normaalisti.
 • Kaikki satamat ovat auki tavaraliikenteelle normaalisti. Rekkarahti Ruotsiin laivataan Turun ja Naantalin kautta. Keski-Euroopan satamiin on normaali rahtiliikenne. Viroon tarjonta on vähentynyt kolmanneksella.
 • Lentorahtikapasiteetti väheni huomattavasti matkustajalentoliikenteen myötä. Uusia ratkaisuja syntyy matkustajakoneiden muuntamiseksi rahtiliikenteelle ja tekemällä uusia reitityksiä. Lentoliikenteen kuriiripalvelut toimivat
 • Henkilöliikennepalveluja on vähennetty kaikissa liikennemuodoissa kotimaassa ja ulkomaille 50 – 90 %.

Kuljetusyhteydet Eurooppaan

 • Meriliikenne Keski-Eurooppaan päin jatkuu normaalisti. Valtiot takaavat isojen Keski-Euroopan satamien toiminnan (mm. Rotterdam ja Antwerpen).
 • Tieliikenteen tavarakuljetukset sujuvat lähes normaalisti rajanylityksissä henkilöliikenteen tarkastuksista huolimatta.
 • Etelä-Euroopassa tieliikenne, satamatoiminnot ja meriliikenne hidastuvat vähitellen ja volyymit laskevat, kun sekä yksityisellä että julkisella sektorilla liiketoiminta vähenee.
 • Kuljettajien taukopaikoista ja saniteettitiloista on huoli. Tilannetta yritetään helpottaa EU-linjauksilla ja viranomaisyhteistyöllä.

Henkilöliikenne Viron ja Suomen välillä

Monien toimialojen suuri epävarmuus liittyy siihen, että Suomessa työskentelevien virolaisten liikkumista rajoitetaan voimakkaasti. Sallittua ja kiellettyä henkilöliikkumista koskeneet viranomaisohjeet ovat olleet osin monitulkintaisia.

Rajavartiolaitoksen 22.3. voimaan tulleen rajaliikenneohjeen mukaan Suomen ja Viron välillä on sallittua

 • tavaraliikenne
 • välttämätön työperusteinen liikenne koskien esimerkiksi terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisia, osaa kuljetusalan työntekijöistä sekä välttämättömiä huoltotöitä tekeviä

Myös joidenkin muiden kriittisten alojen osalta on sallittu työntekijöiden liikkuminen viitaten niiden välttämättömyyteen. Tällaisiksi rajavartiolaitos on määritellyt esimerkiksi elintarvikeketjun henkilöstöä. Sen sijaan esimerkiksi rakennusalalla toimivien virolaisten liikkumista ei ole mahdollistettu.

Tietojemme mukaan ohjetta tullaan täsmentämään näillä hetkin, jotta ”välttämätöntä liikennettä” koskevat tulkinnanvaraisuudet saadaan ratkaistua.

Työnantajien suositellaan huolehtivan siitä, että liikkuvilla työntekijöillä on rajaa ylittäessään mukanaan työsopimus tai muu dokumentti, josta selviää työnantaja, työtehtävä ja mahdollisesti erikoistehtävän vaatimukset.


Näkymät lähipäiville ja -viikoille

 • Uudenmaan liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19.4. asti. Kaikki ei-välttämätön liikenne on kielletty Uudenmaan alueen ja muun Suomen välillä. Kieltoa ei sovelleta välttämättömään työmatkaliikenteeseen. Tavaraliikenteen on luvattu kulkevan esteettä.
 • Kotimaan tieliikennekapasiteetti voi vähentyä lähiviikkojen kuluessa kymmeniä prosentteja, jos koronasta aiheutuvat sairauspoissaolot lisääntyvät ja jos kysyntä vähenee muiden maiden tapaan.
 • Logistiset ketjut tulevat hidastumaan kautta linjan:
 • Kuljettajatyön hankaloituminen paitsi sairauspoissaolojen, myös rajanylitysten, ruuhkien ja puutteellisten taukopaikkojen takia
 • Ajoneuvojen kunnossapidon vaikeutuminen varaosien toimitusvaikeuksien takia
 • Asiakkaiden toiminnan vaikeutuessa kasvavat lastaus- ja purkuaikojen rajoitukset

Suorat linkit korona-tietoon:

Lisätiedot EK:ssa:

Logistiikka ja liikenne: johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, puh. 040 763 1482
Rajoitteet työntekijöiden liikkumiseen: johtava asiantuntija Markku Rajamäki, puh. 040 553 9137
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi[at]ek.fi

Lisätiedot:

Kommentit

Kommentoi