Ulkomaisten työntekijöiden määrä kasvoi kolmanneksen

Suomalaiset työmarkkinat kansainvälistyvät vauhdikkaasti. Vuoden 2013 loppupuolella ulkomaalaisia työntekijöitä työskenteli EK:n jäsenyrityksissä 32 000 henkilöä, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2011. Ulkomaalaisista työntekijöistä lähes 30 prosenttia toimi asiantuntijana tai toimihenkilönä.

– Kehitys vastaa yritysten aiempia arvioita ulkomaisen henkilöstön määrän kehityksestä. Kansainvälisessä vertailussa luvut ovat edelleen matalat, lausuu maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen.

Voimakkainta ulkomaalaisten työntekijöiden määrän kasvu oli palvelualoilla. Etenkin kiinteistöpalveluissa sekä hotelli- ja ravintola-alalla ulkomaalaisten osuus yritysten henkilöstöstä lisääntyi vuoteen 2011 verrattuna. Myös rakennusalalla ulkomaalaisia työntekijöitä on EK:n jäsenyrityksissä yhä enemmän. Tilastoissa rakennusalalla työskentelevien ulkomaalaisten määrä on usein todellisuutta matalampi, sillä suuri osa alalla olevista ulkomaalaisista työskentelee muiden kuin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa tai on ulkomaalaisen alihankkijan palveluksessa.

Teollisuudessa joka toinen ulkomaalainen asiantuntijatehtävissä

Kaikista ulkomaalaisista työntekijöistä lähes 30 prosenttia toimi asiantuntijana tai toimihenkilönä. Teollisuudessa osuus on noin puolet. Vaikka moni ulkomaalainen toimii suorittavissa tehtävissä, on merkittävää havaita, että asiantuntijoiden osuus on varsin suuri ja siinä on alakohtaista vaihtelua.

Ulkomaalaisten työntekijöiden tarve jatkuu myös lähivuosina. Joka kymmenes EK:n jäsenyritys arvioi lisäävänsä ulkomaalaisten työntekijöiden määrää.

Tiedot perustuvat EK:n henkilöstö- ja koulutustiedusteluun, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2013. Ulkomaalaisella tiedustelussa tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttajat, joilla on Suomen kansalaisuus, tai työntekijät jotka ovat Suomessa ulkomaisen työnantajan lähettäminä työkomennuksella, eivät näy näissä luvuissa.

Jäsenyritykset, joissa ulkomaalaisia työntekijöitä (pdf)
Ulkomaalaisia työntekijöitä lisäävät ja vähentävät jäsenyritykset (pdf)
Ulkomaalaisten osuus jäsenyritysten henkilöstöstä (pdf)