EK:n veroasiantuntija: Verohallinnon laskelma yritysveroista ontuu

14.02.2015

Veroasiantuntija Virpi Pasanen kirjoittaa tänään Helsingin Sanomien Mielipide-sivulla yritysverotuksesta ja siitä, miten yritysten veroaste tulisi laskea.

Alla kirjoitus hieman tiivistettynä:

Veroasiantuntija Virpi Pasanen

Veroasiantuntija Virpi Pasanen, EK

Helsingin Sanomien jutussa ”Suuryhtiöt maksavat vähiten yhteisöveroa” (7.2.) kerrottiin yritysten Suomeen maksamien verojen määrästä sekä valtioiden halusta suitsia kansainvälisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua.

Jutun mukaan suuryritysten mediaaniveroaste oli vuonna 2013 Suomessa 6,76 prosenttia. Jokainen asiantuntija ymmärsi heti, että luku on virheellinen. Luku oli saatu Verohallinnosta.

Verohallinnon kanssa käytyjen selvittelyjen jälkeen osoittautui, että faktana esitetty luku perustuikin osin oletuksiin ja arvioihin. Verottaja ei ollut käyttänyt laskelmissaan normaalia laskentatapaa eikä todellisia tilinpäätös- tai liikevoittotietoja. Tästä syystä esitetty mediaaniveroaste antaa todellisesta tilanteesta väärän kuvan.

Veroastetta laskettaessa Verohallinto oli käyttänyt perusteena liikevoittoa ja vieläpä arvioitua liikevoittoa. Liioin ei ole selvyyttä siitä, millä perusteella Verohallinto on yritysten liikevoiton arvioinut. Vakiintuneen käytännön mukaan veroastetta ei kuitenkaan edes lasketa liikevoitosta vaan yrityksen tuloksesta ennen veroja.

Verohallinnon laskentatapa vääristää tilanteen täydellisesti – varsinkin, jos yritys on osa kansainvälistä konsernia. Verolainsäädännön mukaan tällaisella yrityksellä on usein huomattavasti enemmän verovapaita tuloja sekä vähennyskelpoisia kuluja kuin täysin kotimaisella yhtiöllä. Kun maksettu vero siis suhteutetaan näin laskettuun liikevoittoon, veroaste jää alhaisemmaksi kuin se oikealla tavalla laskien olisi.

Tilanne on sama kuin vaikkapa siinä tapauksessa, että henkilön veroaste laskettaisiin paitsi kuukausipalkasta myös oman asunnon verovapaasta luovutusvoitosta.

Yrityksen veroaste lasketaan tilinpäätöksestä riviltä ”tulos ennen veroja”. Tämä luku olisi ollut Verohallinnon käytettävissä, ja veroasteet olisi voitu laskea luotettavasti myös yritystasolla. Näin olisi saatu huomattavasti oikeampi kuva yritysten maksamista veroista ja veroasteesta.

Koko konsernin osalta veroaste on myös julkinen tieto, joka on luettavissa yrityksen vuosikertomuksesta.

Yrityksemme ovat yhteiskuntamme kivijalka – niin pienet, suuret, kasvavat kuin kansainvälisetkin yritykset. Ne luovat talouskasvua ja tarjoavat työpaikkoja. Kaikki yritykset koosta riippumatta maksavat Suomeen veroja voimassa olevan verokannan mukaisesti.

– Veroasiantuntija Virpi Pasanen, EK